KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

TANIMLAR

İşbu Kullanım KoşullarıVe Gizlilik Politikası metninde kullanılan kısaltmalardan;

 

Kamion                      :Kamion Lojistik Teknolojileri A.Ş.’yi,

Uygulama                  :Apple AppStore / Google Play Store’da kullanıcı hizmetine sunulan mobil uygulamayı,

Web Portalı               :Kamion Lojistik Teknolojileri A.Ş.’ye  ait www.kamion.co, “www.kamionfreight.com” ve  “www.kamionfreight.net” domain isimli internet sitelerni,

Kullanıcı                    :Uygulama ve Web Portalını kullanan tüm kullanıcı ve müşterileri,

Kullanım Koşulları  : Burada düzenlenen ve zaman zaman uğrayabileceği değişikliklerle birlikte Uygulama ve Web Portalı’nın  tabi olduğu Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikası’na ilişkin düzenlemeleri,

 

Gizlilik Politikası      : Kullanım Koşulları altında düzenlenen, gizliliğe ilişkin düzenlemeleri,

ifade etmektedir.

 

MADDELER

 

1. Gizlilik:

 

Kullanmakta olduğunuz Web Portalı ve Uygulama, KAMİON tarafından işletilmektedir. Kamion Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları ise size ait verilerin KAMİON tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. KAMİON, mobil uygulamaları veya diğer elektronik iletişim ve satış kanalları aracılığıyla KAMİON’a kişisel verilerini ileten ziyaretçilerinin kişisel gizliliğini korumayı ve bu verileri Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanacağını taahhüt

etmektedir.

Uygulamamız ve Web Portalımız, kullanıcıların ip adresleri, internet tarayıcı tipi, erişim zamanları gibi log bilgilerini toplamakta ve (kullanıcı sayısını tespit eden) işaretçiler ve çerezler (cookies) kullanmaktadır.

 

KAMİON, ziyaretçileri tarafından kendisine sunulan kişisel verileri üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ya da burada belirtilen haller dışında başka şekilde kullandırmaz. KAMİON, kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcının Uygulama ya da Web Portalı vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. Üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan KAMİON sorumlu tutulamaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili KAMİON personeli ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. KAMİON, kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak uygulama ve operasyonlarımızı iyileştirmek; genel olarak ürünlerimizin tüketicileri hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanır. Bu bilgiler KAMİON tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. Mobil uygulamalarını yahut Web Portalını her kullanışınızda KAMİON’un Gizlilik Politikasını görüntülemenizi tavsiye ederiz çünkü internet sitesini veya mobil uygulamalarını kullanmakla KAMİON’un Gizlilik Politikasını değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okumuş, anlamış ve kabul edip onaylamış olduğunuz varsayılacaktır. Mobil uygulamamıza veya Web Portalına erişerek ve/veya kullanarak Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer bahsi geçen koşulları onaylamıyorsanız, Uygulamayı veya Web Portalını kullanmamanız gerekir. Bahsi geçen platformlara eriştiğiniz ve/veya ulaştığınız anda, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırsınız.

 

Ayrıca, KAMİON internet sitesini, mobil uygulamalarını ve diğer iletişim kanallarını kullanmakla veya herhangi bir satış kanalı üzerinden KAMİON tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla Gizlilik Politikasında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda KAMİON'a izin vermiş olmaktasınız.


2. Kişisel Olmayan ve Derleme Bilgiler:

 

Uygulamamız veya Web Portalımız ziyaret edildiğinde, cihaz bilgileri, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı aşağıda belirtilmiştir:

Uygulamamızı ve sistemimizi yönetmek, geliştirmek, korumak; Kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak ve problemlerini tespit etmek, Uygulama ve Web Portalı kullanımına ilişkin istatistikleri derlemek ve Kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirmeyi sağlamak.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Korunması :

KAMİON, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve bu kapsamda, kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca KAMİON veya KAMİON adına işlem yapan veri sorumlusu tarafından kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenebilmektedir.

 

Kamion, Kullanıcıların Uygulama ya da Web Portalı üzerindeki deneyimlerini değerlendirmek ve kendi ürün politikasını geliştirebilmek amacıyla yasal düzenlemelerde izin verilen hususlar doğrultusunda; Uygulamayı uygulama mağazası üzerinden indiren ve Web Portalına ulaşarak kayıt açan Kullanıcıların işletim sistemi, donanım ve yazılım verileri gibi cihaz bilgilerine erişimini sağlayabilecek olup bu hususlar yalnızca toplanıldığı özel amaç doğrultusunda kullanılacaktır.

 

KAMİON tarafından,Uygulama ve Web Portalı üzerinde hesap açmanız ve açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında adınız, soyadınız, mesleğiniz, adresiniz, telefon ve faks numaralarınız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz, faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgileriniz, sürücü belgesi ve src belgesine dair bilgileriniz, ürün sipariş bilgileriniz, sigorta bilgileriniz, ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz, internet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer iletişim kanallarını kullanımınıza ait bilgileriniz, ürün veya hizmetlere ilişkin tercihleriniz veya geçmişteki deneyimleriniz gibi ileteceğiniz kişisel veriler, yalnızca toplanıldığı özel amaç doğrultusunda kullanılacaktır.

 

KAMİON ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerin korunması amacıyla, gerekli idari ve teknik önlemler alınmaktadır.

 

3.1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Söz konusu Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlarla toplanacak ve işlenecektir:

 • İlginizi çekebileceğini düşünülen ürünler ve/veya hizmetler ile ilgili size bilgi ve/veya teklif göndermek,

 • Mobil Uygulamaları, internet sitesi, diğer iletişim ve satış kanallarını ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet sağlamak için iletişim kanallarını size özgü hale getirmek,

 • Ürünleri ve hizmetleri ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,

 • Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla KAMİON ile paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,

 • Ürün tercihlerinizi belirleyerek sizi bilgilendirecek içerikleri oluşturmak ve sizinle paylaşmak,

 • Veri analizi, güvenlik, test, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme gibi Uygulama ve Web Portalının işlevselliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler,

 • Satın aldığınız, talep ettiğiniz ürünler veya hizmetler ya da bilgi edinme, öneri ve şikayet gibi konularla ilgili müşteri hizmetleri faaliyetleri yürütmek,

 • İlginizi çekebilecek, tanıtım, duyuru ve fırsatları paylaşmak,

 

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik önlemlere karşın, herhangi bir kişisel verinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda KAMİON olarak durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir.

 

3.2. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Şirketimizde toplanan kişisel veriler gizlilik sözleşmeleri eşliğinde aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarılabilmektedir:

 • Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla süreç ortaklarımıza,

 • Hissedarlarımıza,

 • Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3.3. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak her zaman KAMİON’a başvurarak:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,

f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’nci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

3.4. Veri Sorumlusuna Başvuru

Yukarıda yer verilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi yazılı olarak Esentepe Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. Lapishan Apt. No:25 / 170 KARTAL/İstanbul 34870 adresine veya info@kamion.co e-posta adresinden iletebilirsiniz.

İlgili mevzuat gereğince başvurularınızda;

 

i. Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imzanız,

ii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruğu, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

iii. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

iv. Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

v. Talep konusu,

 

bulunması zorunludur.

 

3.5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda, tamamen ya da kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, dijital, elektronik ya da yazılı yöntemlerle ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının, (c), (ç), (e) ve (f) bentleri kapsamında toplanmaktadır.

 

4. ÇerezlerVeMobil Bilgiler:

 

Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza/ mobil cihazınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır, Mobil bilgiler ise cihaz türünüz, işletim sistemi versiyonu gibi cihazınız ve kullanıcı hesabınıza ilişkin veri, özellik ve donanımları ifade eder.Uygulama ve cihaz arasında bir bağlantı sağlandığında Uygulama ve Web Portalı, çerezler ve mobil bilgiler aracılığıyla sizi tanır. Bunların kullanılma amacı ise kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

 

Uygulamayı kullandığınızda, cihazınızdaki lokasyon, fotoğraf kütüphanesi gibi mobil bilgilere erişim sağlanmasına muvafakat edilmektedir.  Uygulama cihazınıza ya da sisteminize zarar vermez. KAMİON, "çerez ve mobil bilgileri", kullandığınız ve yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bunlar aracılığıyla Uygulama ve Web Portalına yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. Uygulama ayarlarını değiştirerek mobil bilgi erişimlerini kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde Web Portalının sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.Ancak Uygulamanın gerekli verilere ulaşmasını reddederseniz bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir.

 

5. Data Güvenliği:

 

Uygulamamız ve Web Portalımızda izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. Tüm şartlara rağmen KAMİON, kişisel bilgilerin KAMİON sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve KAMİON´ın on-line servislerinin ve mobil Uygulamalarının kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.

Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

 

6. Çocukların güvenliği:

 

KAMİON, 18 yaşının altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir. Uygulamanın hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır.

 

7. Bağlantılar:

 

Uygulama ve Web Portalı, içeriği KAMİON tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu Kullanım Koşullarında belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden KAMİON sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan KAMİON sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden KAMİON´un izni olsun ya da olmasın KAMİON Uygulamasına referans ve/veya link verildiğinde de, bunların edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle KAMİON´ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, KAMİON sisteminin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacağından bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır.

 

8. Uygulama ve Web Portala ilişkin kullanım Koşulları:

 

Uygulama ve Web Portal’ın telif hakları dahil olmak üzere her türlü hakkı KAMİON’a aittir.

Uygulama ve  Web Portalı içinde ulaşılan yazılı, görsel, işitsel içerik, tasarım, bilgiler, bilgisayar programları ya da diğer unsurlar, KAMİON´un yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen, hiç bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, eklemeler ya da çıkarmalar yapılamaz, ticari maksatla kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Yazılı izin alınarak Uygulama üzerinden yapılacak doğrudan yahut dolaylı alıntılar, "Kamion Lojistik Teknolojileri A.Ş.”ye aittir ifadesi ile birlikte kullanılmak zorundadır.

 

Kamion, ücret ve fiyatlandırma politikası da dahil olmak üzere Uygulama ve Web Portalı üzerinde sebep göstermeksizin her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.


Uygulama ve  Web Portalı’nda verilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için özen gösterilmektedir. Ancak, KAMİON, bu platformlardaki bilgilerin yanlışlığından ya da belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zarar ve sorunlardan ötürü sorumluluk kabul etmez.

 

Kamion, Uygulama ve Web Portalı’na ilişkin Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen ihlalleri engellemek ve şirket politikasının sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla Kullanıcıların üyeliğini askıya alabileceği gibi Kullanıcıyı Uygulama ve Web Portalını kısmen veya tamamen kullanmaktan men de edebilir.

 

Bu Uygulama ve Web Portalı üzerinde kamuya/Kullanıcıya açık olmayan alanlar bulunmaktadır. Söz konusu alanlara özel giriş koduyla girilmektedir. Giriş yetkisi olmayan kişilerin bu alanlardaki bilgiyi herhangi bir yöntemle kısmen ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek edinmesi, okuması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması, yayınlaması ve her ne şekilde olursa olsun bahse konu edilen programları kullanması suç teşkil etmektedir.

Söz konusu alanlara giriş yetkisi olan kişiler, buradaki bilgi ve programlara yalnızca kişisel erişim ve kullanım yetkisi almışlardır. Bu kişilerin söz konusu bilgileri ve programları kısmen ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek yetkisi olmayan kişilere göstermesi, kullandırması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ve yayınlaması suç teşkil etmektedir.

KAMİON, hukuksal olarak suç oluşturan fiilleri gerçekleştiren kişilere karşı suç duyurusunda bulunma ve özellikle hukuki ve cezai her türlü kanuni yola başvuru hakkını saklı tutar.


9. Kullanım Koşullarında Değişiklikler:

 

KAMİON, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ya da herhangi bir sebep göstermeksizin her zaman Kullanım Koşulları’nı değiştirme hakkını saklı tutar.

 

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme:

 

KAMİON Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.