ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Giriş

İşbu Yük Sahibi ve Taşıyıcı Genel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) Kamion Lojistik Teknolojileri Anonim Şirketi (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile shipper.kamionfreight.com sitesine veya akıllı telefonlardaki Android veya iOS tabanlı mobil uygulamalarına üye olup, işbu sitede verilmekte olan hizmetten faydalanan gerçek/tüzel kişi ve kişiler arasında (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) imzalanmaktadır.
 

İşbu Sözleşme’nin konusu shipper.kamionfreight.com sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme’nin kapsamı, işbu Sözleşme içeriğinde yer alan hususlar ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Şirket tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı, açıklama gibi duyuru ve beyanlardan oluşmaktadır.
Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Şirket tarafından açıklanan her türlü duyuruyu ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
İşbu Sözleşme’nin sunulma amacı, Şirket tarafından, “Kamion Platformu Web sitesinde (shipper.kamionfreight.com) veya akıllı telefonlardaki Android veya IOS tabanlı mobil uygulamalarının kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları tanımlamaktır.

 

Kamion, işbu Sözleşme’yi ve bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Yasal Uyarılar onaylayan Üyeler’e, Kamion Platformu’nun WEB sitesinde ve akıllı telefonlarda Android veya IOS tabanlı mobil uygulamaları ile kullanmalarına olanak verir.


2.Tanımlar


“Aracı Ödeme Kuruluşu Sistemi/AÖK Sistemi” Platforma belirtilen Yük Teklifi veya Üyeler ile ilişkili sair ödeme işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik hizmetleri sunmak üzere gerekli alt yapıyı sağlayan 6493 Sayılı Kanun ile yetkilendirilmiş ve Kamion ile sözleşme ilişkisi kuran tüzel kişilik tarafından işletilen elektronik sistemi ifade eder.

 

“Eşya” Yük Sahibinin bildirdiği alıcıya ulaştırılmak üzere Taşıyıcı tarafından işbu Sözleşme çerçevesinde taşınan yükü ifade eder.

 

“Destek Sağlayıcı” Kamion lojistik çözüm platformu üzerinden sisteme üye olarak sistem üzerinden hizmet veren yedek parçacı, akaryakıt istasyonu, servis istasyonu, sigorta şirketi vb. ticari birimleri ifade eder.

 

"Taraflar" birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere Taşıyıcı, Yük Sahibi, Destek Sağlayıcıları, terimi kapsamında yer alan ve Kamion’un web/akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden üye girişi yapmaksızın sisteme ulaşan Üyelerin tamamını veya ilgililerini ifade eder.
İşbu Sözleşme, Taraflar’ın kendi aralarında yapacakları ticaret ve işbirliği ile Kamion’la aralarındaki süreçleri düzenlemektedir. Taraflar’ın hiçbiri bir diğerinin temsilcisi, ortağı, acentesi ve bayisi değildir


“Kamion Platformu/Platform” Şirket’e ait olan, shipper.kamionfreight.com web adresinden veya mobil telefon uygulaması ile (Google Play veya Apple Store üzerinden) kullanıcılarına (üyelerine) sunulan ve Yük Sahibi tarafından öngörülen Yük Teklifi üzerinden taşımayı üstlenebilecek olan Üye Taşıyıcıları bir araya getiren lojistik platformunu ifade eder. Platform bahse konu hizmetleri vermek üzere yazılım tabanlı teknolojik uygulamayı haizdir.

 
"Üye" Kamion Platformunda yer alan işbu Sözleşme şartlarını kabul eden, onaylayan ve Kamion tarafından platforma kaydı yapılan ve platformu kullanması uygun bulunan, gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.


“Taşıyıcı” yükleri bizzat taşıyan nakliye şirketleri ile taşıma hizmetini şahsi/şahıs şirketi olarak sunan gerekli belgelere haiz kamyoncuları/şoförleri ifade eder.


“Yük Sahibi” ticari faaliyetleri için taşıma hizmetine ihtiyaç duyan ve Platforma Üyeliği kabul edilmiş tüm gerçek/tüzel kişi ve tacirleri ifade eder.

 

“Yük Teklifi” Yük Sahibi tarafından; yük tipi, yük ağırlığı, yükün paketleme şekli, gidilecek şehir, km cinsinden yaklaşık mesafe, araç tipi gibi taşıma koşullarının detaylarına da yer verilerek yükün alıcısına ulaştırılmasını talep ettiği Eşyanın KDV dahil taşıma bedelini ifade eder.


3.Üyelik
 

3.1. Platform’a üye olmak isteyen Yük Sahibi ve Taşıyıcı adayları öncelikle işbu Sözleşmeyi okuyup, değerlendirdikten sonra eğer Sözleşmeyi imzalamak isterse, serbest iradesi ile web sayfası üzerindeki “KABUL EDİYORUM” butonunu onayladığında, işbu sözleşmeyi imzalamış ve kendilerini Sözleşmenin diğer taraflarına karşı bağlı ve sorumlu hale getirmiş olurlar.

 

3.2. Kamion Platformu’na üyelik formunda talep edilen bilgileri eksiksiz dolduran, işbu Sözleşme şartlarını kabul eden, onaylayan ve Kamion tarafından (i) Taşıyıcılar için sürücü belgesinin ön ve arka yüzü, sigorta poliçesi, ruhsat bilgileri, SRC belgesi, vergi levhası, psikoteknik belgesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilen tüm belgeleri onaylanan ve (ii) Yük Sahipleri için firma vergi levhası dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilen tüm belgeleri onaylanan gerçek ya da tüzel kişiler "Üye" olarak sisteme kabul edilir. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri vasıtasıyla, şirket resmi evraklarının beyanını takiben sisteme üye olarak alınırlar. Üyeler, Kamion Platformu’na kayıt ve üye olmak için vermiş oldukları bilgilerin, Kamion Platformu üzerinden aldıkları hizmetlerin ve Kamion Platformu tarafından kaydedilen bilgilerin Kamion tarafından kullanılmasına ve işlenmesine izin verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, Platform’a üye olurken verdiği kişisel/şirket bilgileri ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Kamion’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan

ve taahhüt eder.
 

3.3. Taşıyıcılar, Destek Sağlayıcılar ve Yük Sahipleri, Kamion akıllı telefon uygulamasını telefonlarına yükleyerek veya Kamion Platformu’nun web arayüzü üzerinden üyelik başvurusunda bulunabilir. Kamion Platformu’na üyelik ücretsizdir. Ancak Taraflar, zaman içinde anılan ücretsiz üyeliğin ve Platformda sunulan hizmetlerin Kamion tarafından özel üyelik gerektiren ücretli/ücretsiz modellere dönüştürülebileceğini bilir ve kabul eder. Kamion, Sözleşme kapsamındaki bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir. Taraflar ve Üyeler bu hususları bildiğini beyan ve gayri kabili rücu surette kabul etmektedir.

 

3.4  Yük Sahiplerinin Üyeliği: Kamion Platformu’na üye/kayıt olmak isteyen Yük Sahiplerinin üyelik işlemlerinin tamamlanması için Platform üzerinden üyelik bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi ve Yük Sahibi’ne ait vergi levhası, imza sirküleri ve faaliyet belgesi fotokopilerinin Kamion’a sistem üzerinden online olarak iletilmesi gerekmektedir. Yük Sahibi’nin iletmiş olduğu belgelerin Kamion tarafından incelenmesi neticesinde Yük Sahibi’nin Platform üyeliğinin onaylanması halinde, anılan onay işlemi Yük Sahibi’e gönderilecek onay maili/sms vb. elektronik ileti ile gerçekleşecektir. Yük Sahibi, Platforma kayıt esnasında vermiş olduğu bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde anılan bilgi ve belgelerin değişik halini en geç 5 (beş) iş günü içinde Kamion Platformuna iletmekle yükümlüdür.

 

3.5. Taşıyıcılar’ın Üyeliği: Kamion Platformu’na üye/kayıt olmak isteyen Taşıyıcılar’ın akıllı telefon uygulaması üzerinden üyelik bilgilerinin doğru ve güncel olarak girilmesinin yanı sıra, Taşıyıcı’a ait araç ve sürücü fotoğrafı, araç ruhsatı, sürücü ehliyeti, SRC belgesi, araç muayene bilgileri, zorunlu sigorta belgesi, firma vergi levhası, psikoteknik belgesi, TC kimlik numarası, adli sicil kaydı, kooperatif üyelik belgesi, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş yetki belgelerini (K1 Lisansı vb.), Kamion’a sistem üzerinden online olarak iletilmesi gerekmektedir. Taşıyıcı’nın iletmiş olduğu belgelerin Kamion tarafından incelenmesinin ardından üyeliğin onaylanması halinde onay işlemi Taşıyıcı’ya gönderilecek onay maili/sms vb. elektronik ileti ile gerçekleşecektir. Araç ve sürücü ekleme ile diğer güncelleme işlemleri Kamion mobil uygulamaları üzerinden online olarak yapılacaktır. Bu maddede sayılan herhangi bir belgede ve ayrıca Taşıyıcı’nın taşıma belge ve bildirimlerinde/araçlarında değişiklik olması halinde, Taşıyıcı anılan bilgi ve belgelerin değişik halini en geç 5 (beş) iş günü içinde Kamion Platformuna iletmekle yükümlüdür.

3.6. Üyeler’in Platform üzerinde kendi belirleyeceği bir şifresi olur ve Üyeler, dilediğinde platform şifresini değiştirebilir. Üyeler, Kamion Platform şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üyeler’in söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kamion’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Kamion’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.7. Cep telefonu ile sisteme kullanıcı olarak ulaşan Taşıyıcılar Platform üzerinde listelenen Yük Tekliflerini görebilirler. Listelenen herhangi bir Yük Teklifine ancak Üye olan Taşıyıcılar teklif verebilir.

 

3.8. Üyeler, üyelik işlemlerinin Kamion tarafının onayının ardından Kamion Platformu’nun hizmetlerinden faydalanmaya başlayabileceklerdir. Üyeler, üyelik işlemlerinin onayın ardından işbu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılacaklarını ve Sözleşme’nin Taraflar açısından hüküm ifade edeceğini kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme’yi imzalayan Üyeler, Platform’da kendisine sunulan  hizmet ve imkânlardan yararlanırken ve Platform’da herhangi bir işlem yaparken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara, uyarılara ve gerek Platform içeriğinde yer alan gerekse işbu Sözleşme’de yer alıp almamasına bakılmaksızın yürürlükteki tüm yasal hükümlere uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere, Platform’un amacına ve aynı zamanda Platform’daki diğer üyelerin kişilik haklarına saygılı davranacağını beyan kabul ve taahhüt  eder.

 

3.9. Taşıyıcılar, taşıma performanslarının Kamion Platformu tarafından sürücü bazında takip edilmekte ve sisteme kaydedilmekte olduğunu bilir ve gereğini kabul ederler. Kamion, performansı yetersiz olan veya hizmetleriyle ilgili haklı şikayete uğramış Taşıyıcılar’ın Üyeliğini,  kısıtlayabilir veya iptal edebilir.  Oluşan kısıtlama veya iptal durumlarında Üyelerden herhangi birinin Kamion’a karşı herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamayacağını taraflar ayrı ayrı kabul, beyan ve gereğini taahhüt ederler.
 

3.10. Üyeler, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklere aykırı eylem ve işlemlerinin vukuu halinde Kamion’un doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını kendilerine yapılacak olan ilk yazılı ihtarı müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, Kamion Platformu’nu hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üyeler başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde de bulunamazlar.
 

3.11. Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeni ile Kamion’un üçüncü kişilere, adli ve idari makamlara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezalarını Kamion’un ilgili Üye’ye ihtarının ardından herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç duymadan Üye tarafından ödeneceğini, yanı sıra Kamion’un bahse konu meblağı, varsa kendi emanetinde/yed’inde bulunan Üye’ye ait meblağdan mahsup edebileceğini taraflar kabul ve beyan eder.
 

3.12. Üyeler, Kamion Platformuna Üye oldukları andan itibaren işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeyeceklerini, Üyelik koşulları dışında ve/veya Kamion Platformu dışında birbirleri ile hiçbir şekil ve şartta direkt olarak ticari faaliyette bulunmayacaklarını, Kamion Platformu dışında maddi bir ilişki içerisine girmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kamion’un işbu Sözleşme’ye ve/veya bu maddede yer alan koşullara aykırı davranan bir Üye ve durum tespit etmesi durumunda itibar ve kar kaybı dâhil olmak üzere uğramış ve uğrayacak olduğu tüm maddi, manevi, ticari zararları ilgili Üye/Üyelerden tazmin edebileceğini gayri kabulü rücu kabul ve beyan ederler.

 

3.13. Üyeler, Platform üyeliği süresince ve/veya Platform üyeliklerinin sonlanmasından itibaren 6 (altı) ay boyunca, Platform sayesinde ilişki kurdukları diğer üyeler ile Platform harici surette doğrudan veya dolaylı olarak irtibat kurup işbu Sözleşme konusuyla ilişkili herhangi bir ticari faaliyette bulunmazlar. Aksi takdirde, Platform üyeliği süresince ve/veya üyelik sona erdikten sonraki 6 (altı) aylık dönem boyunca rekabet yasağına aykırı surette yapılan her bir taşıma tutarının %15 (yüzde onbeş) meblağını her bir üye ayrı ayrı Kamion’a ödemekle yükümlü olurlar. Üyeler, işbu rekabet yasağı koşulu tüm Türkiye sınırları içinde ve Üyenin üyeliğinin devamı boyunca veya herhangi bir nedenle sona erdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay  boyunca geçerli olacağını beyan, kabul ve gereğinin taahhüt eder.

 

3.14. Kamion Platformu’nda Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kamion ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kamion’un ilgili Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardaern dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 

3.15. Kamion, Üyeler’e ait bilgileri yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Kamion’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Kamion ve Kamion Platformu’nun haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir . Keza Kamion, Üyeler’e ait 6698 sayılı Kanun kapsamındaki kişisel verileri, işbu Sözleşme kapsamındaki edimlerinin ifası için gerekli olduğu ölçüde işleyebileceği gibi, mezkûr kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki hallerin mevcudiyeti halinde, aynı kanunun sekizinci maddesi uyarınca üçüncü kişilere aktarabilir, bahse konu edimlerin ifası bakımından zaruri hallerde yurtdışındaki sunucularda saklayabilir, bu amaçlarla aktarabilir. Üye, bu hususların Kamion’un Sözleşme konusu edimlerini gereği gibi ifa edebilmesi açısından sözleşme temeli teşkil ettiğini bildiğini beyan eder.

 

3.16. Üyeler, Platform’un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, Platform’a yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını kabul ve beyan ederler.
 

3.17. Kamion Platformu’nun virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üyeler shipper.kamionfreight.com  web sitesi’ne girmesiyle veya akıllı telefonlardaki Android veya IOS tabanlı mobil uygulamaları kullanmasıyla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 

 

 

4. Platform İçeriği ve Platform Çalışma Sistemi

 

4.1. Platform işbu Sözleşme’deki hükümler dahilinde, yükünü taşıtmak isteyen yük sahipleri ile anılan Eşyayı taşımak isteyen taşıyıcıların Platforma üye olmaları kaydıyla haiz olduğu yazılım marifetiyle ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde buluşturan elektronik ortamdır. Kamion bir lojistik firması olmayıp, Yük Sahipleri tarafından öngörülmüş Yük Teklifini Taşıyıcılara ileten ve Yük Teklifi ile Taşıyıcıları buluşturan Platformun malikidir.4.2. Yük Sahibinin m.7.1 uyarınca Platforma ilettiği bilgiler çerçevesinde Platformdaki tavsiye edilen taşıma fiyatını da nazara alarak Yük Teklifini Platforma belirtecektir. Bu şekilde ortaya çıkan Yük Teklifine Taşıyıcının verdiği teklifin Kamion tarafından onaylanması ile eş zamanlı olarak Yük Teklifi, Taşıyıcı tarafından kabul edilmiş olacaktır. Taşıyıcının Yük Teklifini kabul etmesinden sonra, Kamion Taşıyıcı’ya Yük Teklifi konusu Eşya ile ilgili sair bilgileri (Yük Sahibinin açık adresi xxx) kapsamında yer alanlar haricinde yük ve Yük Sahibi ile ilgili sair bilgiler gönderilmeyecektir. Taşıyıcı, Yük Teklifi konusu yükün yüklemesinin yapılmasını müteakip yüke ilişkin tanzim edilen sevk irsaliyesini de cep telefonu üzerinden Kamion platformuna online olarak aktaracaktır. Taşıyıcı’nın, Eşyayı alıcıya teslim ettiğinde, alıcı imzasını havi sevk irsaliyesi ve yük fotoğrafını Kamion Platformuna online olarak aktaracaktır. Bu surette Eşya’nın alıcıya tesliminin  Kamion tarafından onaylanması ve akabinde Yük Sahibi adına tanzim edip Platforma ibraz edeceği faturanın Kamion tarafından onaylanmasıyla Platform açısından taşıma işlemi tamamlanmış addolunacaktır.  Taşıyıcı, yük taşıma hizmeti sonrasında taşıma bedeline yönelik vermiş olduğu hizmet karşılığı Yük Sahibi adına Yük Teklifi tutarında taşıma faturası tanzim edecek, Kamion ise Taşıyıcı’a işbu Sözleşme çerçevesinde hizmet bedeli faturası kesecektir.

 

4.3. Üyeliği kabul edilmiş Yük Sahibi’nin Yük Teklifinin Üyelik koşullarını haiz taşıyıcılar arasından herhangi biri tarafından kabul edilmesi halinde, kabul eden Taşıyıcı ile Yük Sahibi arasındaki taşıma ilişkisi kurulmuş olur. Eş söyleyişle Yük Teklifinin Taşıyıcı tarafından kabul edilmesi ile birlikte, Yük Sahibi ile Taşıyıcı arasında işbu Sözleşme’de belirlenen ve atfedilen koşullar dahilinde bir “Yük Taşıma Sözleşmesi” akdedilmiş addolunur. Taraflar, Kamion’un bahse konu Yük Taşıma Sözleşmesi’nin tarafı olmadığını, bilir; bu husus beyan ve kabul ederler. Kamion, bu noktada sadece tarafları bir araya getirmektedir. İşbu Sözleşme ve Yük Teklifindeki koşullar ve diğer atıflar kapsamında vücut bulmuş Yük Taşıma Sözleşmesi’ndeki tüm şartların kendilerini bağladığını ve Kamion’dan herhangi bir nam ve isim altında olursa olsun hiçbir talep hakkı bulunmadığını beyan; kabul ve gereğini taahhüt eder. Taşıyıcı Yük Teklifini kabul ederken işbu Sözleşmenin 5.1 bendinde düzenlenmiş komisyon tutarını nazara aldığını beyan, kabul ve gereğini taahhüt eder.  

4.4. Yük Sahibi ve Kamion operasyon birimi, yükü ve yükü taşıyan kamyonu varış noktasına sorunsuz bir şekilde ulaşana kadar Platform aracılığıyla takip edecektir. İşbu Sözleşme’nin yükümlülüklerinin Taşıyıcı tarafından kabul edilmesi ile Taşıyıcı,  cep telefonunun (dolayısıyla yükün) sayılanlarla sınırlı olmaksızın GSM Operatörü ya da GPS gibi teknolojiler aracılığı ile takip edilmesinin ve bu çerçevede kendisine ait lokasyon (konum) verisinin işlenmesinin işbu Sözleşme’ye konu edimlerin ifası için zaruri olduğunu, bu bağlamda anılan veri işleme faaliyetinin 6698 sayılı Kanun kapsamında Taşıyıcı açık rızasını gerektirmeyen yasal işleme şartlarını taşıdığını anladığını gayri kabulü rücu kabul ve beyan eder . Taşıyıcı’ın sorumluluğu yükü zamanında ve eksiksiz olarak Yük Sahibi ve/veya Kamion talimatı ile gösterilen kişi/şirket/adrese işbu Sözleşme’de belirtilen sorumluluklar çerçevesinde teslimini kapsamaktadır. Taşıyıcı tarafından bahse konu takip işleminin herhangi bir şekilde engellenmesi ve takip işlemine olanak sağlayan materyallerin devre dışı bırakılması durumu işbu Sözleşme’nin fesih sebebi olabilecektir. Kamion bu tür durumlarda Taşıyıcı’ın üyelik işlemini re’sen değerlendirmek suretiyle askıya alabilir veya üyelik işlemine ve Kamion Platformu kullanımına son vererek maruz kalınan zarar, ziyanın talep edilmesi de dahil olmak üzere Taşıyıcı hakkında gerekli olan her türlü yasal işlemi başlatabilir.


5. Platform Hizmet Bedeli 

 

5.1.  Kamion, Yük Sahibine ait Yük Teklifi ile Taşıyıcı’yı karşılaştırma ve taşıma sürecinin yönetilmesi hizmetlerinin karşılığı olarak, Taşıyıcı’ya, Yük Teklif tutarının %10’u (yüzde on)  meblağında hizmet faturası tanzim edecek ve anılan meblağı AÖK Sistemi üzerinden tahsil edecektir. Kamion verilecek olan hizmet kapsamında yükün taşınmasına yönelik ayırmış olduğu iş gücüne, zamana, altyapıya göre Yük Sahibi, Yük Teklifinde bulunmadan önce hizmet bedeli oranında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Taraflarca Kamion ile yapılacak özel anlaşmalı kurum kategorisindeki yüklemelerde, çoklu Yük

Teklifi hazırlanabilecektir.                                                                                                                                                
 

5.2. Taşıyıcı’nın, Yük Teklifini kabul etmesi, Teklif kapsamındaki nitelikleri haiz ve uygun olduğu anlamına gelir. Kamion’a ödenecek hizmet bedeli, Taşıyıcı tarafından kabul edilen Yük Teklifi üzerinden otomatik olarak hesaplanacaktır. Hizmet tutarında ihtilaf oluşması halinde Platformda Taşıyıcı tarafından kabul edilen Yük Teklifi ve Kamion kayıtları esas alınacaktır. Yük Sahibi ile Taşıyıcı aralarında kararlaştıracakları taşıma bedelinin Kamion Platformu üzerinden anlaştıkları Yük Teklifi tutarı olduğunu kabul ve beyan ederler


5.3. Taşıyıcı, yük taşıma hizmeti sonrasında taşıma bedeline yönelik vermiş olduğu hizmet karşılığı Yük Sahibi adına Yük Teklifi tutarında taşıma faturası tanzim ederek Platform üzerinden Kamion’a göndecektir. Kamion, teslim aldığı Yük Teklifi tutarındaki faturayı Yük Sahibine gönderecek, kendi sağladığı hizmet bedeline ilişkin faturayı da Taşıyıcı’nın Kamion Platformu’nda kayıtlı bulunan adresine mevzuata uygun olmak kaydıyla kendi takdiri çerçevesinde e-posta, kargo veya e-fatura olarak     yollayacaktır.

6. Taşıyıcı’nın Platform İçinde Yükümlülükleri

6.1. Taşıyıcı, Kamion Platformu üzerinden Yük Teklifini kabul ederek sunduğu taşıma hizmetlerinin kalitesinden ve niteliğinden münhasıran ve münferiden sorumludur. Taşıyıcı, ilgili taşıma ve sevkiyat hizmetini, Yük Sahibi ile arasında kurulan taşıma ilişkisinin ve Yük Teklifinin koşullarına uygun, ayıpsız ve kusursuz olarak zamanında teslim/ifa edecektir. Taşıyıcı’nın ayıplı veya kusurlu hizmetlerin yanı sıra taşıma esnasında vuku bulabilecek tüm sorunlarda (bunlarla sınırlı kalmamak üzere; Eşyanın hasarı, zararı, kaybı, teslimat gecikmelerinden kaynaklanan yaptırımlar, kişisel yaralanma ve ölüm dâhil olmak üzere) her türlü sorumluluk tamamen Taşıyıcı’ya aittir. 

 

6.2. Taraflar, Taşıyıcı’nın Kamion Platform çerçevesinde almış olduğu yükümlülüklerinin ifası sırasında yaşanması muhtemel aksaklıklarda ve zararlarda Kamion’un herhangi bir şekilde sorumluluğu olmadığı beyan ve kabul ederler. Kamion, taraflar arasındaki sorunların çözümünde taraflara eşit mesafede yer alır, operasyon ekipleri ve çağrı merkezi ile taraflara destek olur. Kamion Platformu üzerinden Kamion tarafından sağlanan kullanıcıları buluşturma hizmetlerine ilişkin doğabilecek her türlü sorunda Kamion’un, çalışanlarının ve/veya ortaklarının herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

6.3. Taşıyıcı tarafından kabul edilmiş Yük Teklifine ilişkin taşıma hizmeti, Taşıyıcı tarafından üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devredilemez. Keza anılan taşıma hizmeti Taşıyıcı adına Platformda kayıtlı taşıma aracı/kamyon dışında başkaca bir araç ile kısmen de dahi olsa taşınamaz, başka bir araca aktarılamaz/devredilemez. Bu sebepten ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyandan Taşıyıcı tek taraflı sorumludur. Kamion bu durumun aksine veya uygunsuz davranışta bulunan Taşıyıcı’nın üyeliğini süreli veya süresiz iptal etme ve gerekli mercileri bilgilendirme hakkını saklı tutar.

 

6.4. Kamion Platformundaki Yük Teklifine onay veren Taşıyıcı, mevzuatın ve Platformun aradığı ve/veya talep ettiği izin, lisans, ruhsat, onay ve yetkinliklere sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taşıyıcı’nın bahse konu beyanlarının ve belgelerin doğruluğu kişisel sorumluluğundadır. Taşıyıcı’nın eksik, hatalı ve aldatıcı beyanlardan ve belgelerinden dolayı Kamion sorumlu değildir. Kamion, Üyeler’in hatalı, aldatıcı veya eksik beyanda bulunmaları halinde ilgili Üyeler’i Platformdan çıkarma, üyeliklerini süresiz olarak sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

6.5. Taşıyıcılar, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği de dâhil olmak üzere, halen yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek olan tüm yasal düzenlemelere; özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, Kişisel Verilerin Korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara, ceza kanunu, internet ve elektronik ortama ilişkin tüm mevzuatlara uygun davranacağını, Yük Sahibi’nin, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan sair mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin muhatabının bizzat kendilerinin olacağını, Yük Sahibi’nin taleplerini ve oluşması halinde uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.6. Taşıyıcı, Kamion Platformu’na üye olurken ve kamyon özelliklerini sisteme girerken tanımlamış olduğu eksik veya yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı şahsi zararlardan ve/veya bu nedenlerle Yük Sahibi’nin uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan doğrudan ve münferiden kendisi sorumludur. Taşıyıcı’ın karşı tarafa zarar verecek hatalı bilgilendirmede, Kamion’un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul ve beyan eder.

7. Yük Sahibi’nin Platform ile İlişkili Yükümlülükleri

 

7.1. Yük Sahibi, alıcısına ulaştırmak istediği Eşya ilişkin bilgileri (yük tipi, yük ağırlığı, yükün paketleme şekli, gidilecek şehir, km cinsinden yaklaşık mesafe, araç tipi) Platforma girecektir. Yük Sahibi, Kamion Platformu aracılığıyla taşıtacağı yükün, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının ilgili düzenlemelerine aykırı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yük Sahibi, yasadışı, tehlikeli, emniyetsiz, riskli, zararlı, yasalara aykırı veya itiraza açık malların sevkiyatını/taşınmasını kesinlikle talep edemez, bu şekildeki yük için Platform üzerinden Yük Teklifi veremez. Kamion’un Platform’a herhangi bir vesile ile mevzuata aykırı bir Yük Teklifinin verildiğini tespit ettiği durumlarda, söz konusu ilanı derhal yayından kaldırma hakkı da tek taraflı olarak mevcuttur.  

 

7.2. Yük Sahibi, aşağıda listelenen malların (listede adı geçen mallarla sınırlı olmamak üzere yasalarla belirlenmiş tüm taşınması yasaklı veya özel izne tabii malların) sevkiyatı için Yük Teklifi düzenleyemez, Platform’a veremez, aksi hale ilişkin her türlü yasal sorumluluk kendisine aittir.

 

* Ürünlerin tabiatları, mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve uçucu maddeler, 
* Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler, 
* Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler, 
* Organ ve cenaze, 
* Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan gönderiler, 
* İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde, 
* Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile hamilin elinde değer kazanacak türden değerli kâğıtlar, 
* Altın, platin, gümüş, pırlanta gibi değerli taş ve madenler, mücevherat ve ziynet eşyaları, 
* Fabrika ve bayileri arasında gönderilen boş av tüfekleri ve onların parçaları dışında, mermi, boş kovan, tabanca ve her türlü ateşli silahlar, 
* Kürk, avlanılması yasak canlı hayvanlar, 
* ve benzeri mal ve ürünler.
Kamion’un yukarıda belirtilenin kapsamını tek taraflı olarak genişletme hakkı ve yetkisi mevcuttur.

 

7.3. Yük Sahibi, Kamion’un Yük Teklifi’nin Taşıyıcı tarafından kabulü ile sevk edilen Eşyaya ilişkin (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, mal hasarı, zararı, kaybı, teslimat gecikmelerinden kaynaklanan yaptırımlar dâhil olmak üzere), hiçbir mesuliyeti bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.4. Yük Sahibi, Kamion Platformu’na üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan münferiden kendisi sorumludur. Yanlış ve/veya eksik bilgi vermesi durumunda ve/veya işbu Sözleşme’nin ve/veya Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nın ihlali halinde, Kamion’un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul ve beyan eder.

8. Kamion Lojistik Platformunun Sorumluluğu

 

8.1. Kamion yükünü kendine uygun bütçe çerçevesinde taşıtmak isteyen Yük Sahibi’nin Yük Teklifine en hızlı ve uygun Taşıyıcı’ları/kamyonları bulmalarını sağlayan, Taşıyıcı’larına ise kabul edebilecekleri Yük Teklifi karşılığında Eşya taşıma işini sağlayan WEB ve akıllı telefon uygulamaları ile tarafları bir araya getiren yeni nesil bir dijital çözüm platformu uygulamasıdır.

 

8.2. Kamion Platformu ve/veya Kamion nakliye şirketi olmayıp, taşıma, nakliye ve sevkiyat hizmetleri sunmamakta, taşıma fiyatını belirlememektedir.

 

8.3. Taşıma hizmetine ilişkin, işbu Sözleşme’de zikredilenlerle sınırlı olmamak üzere Eşya taşınması ile ilgili tüm riskler  Taşıyıcı ile Yük Sahibi’ne ait olup Taşıyıcı ile Yük Sahibi arasında gerçekleşen taşıma hizmetine ilişkin herhangi bir ihtilafın vuku bulması halinde Üyeler, Kamion’un söz konusu ihtilafa dâhil olma gibi bir yükümlülüğü olmadığını beyan ve kabulle, Kamion’u ihtilaftan beri kılmakla yükümlüdür.

 

8.4. Kamion tarafından sunulan hizmetler, işbu Sözleşme’de belirtilen hususlardan teşkil etmekte olup söz konusu hizmetlerin; (i) Üyelerin  tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacağı, (ii) kesintisiz ve eksiksiz olarak, doğru, güvenli ve hatasız bir şekilde verileceği, (iii) virüs ve diğer zararlı kodlardan arıtılmış olacağı veya (iv) herhangi ekstra bir gelir veya kâr ya da maliyet ekonomisi sağlayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır. Kamion Platformu üzerinden verilen hizmetler, internet ve elektronik haberleşme araçlarının kullanımından doğan sınırlama, gecikme ve diğer sorunlara tabi olabilir. Bu tür sorunlardan doğan gecikme, hizmette veya Eşyanın tesliminde aksama, ve/veya diğer hasarlar Kamion’un sorumluluğunda değildir.

 

8.5. Kamion hiçbir koşulda bu  Sözleşme ve Yasal Uyarılar ve Kamion Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin Üyeler tarafından kullanmasından veya gerektiği gibi kullanamamasından dolayı oluşmuş ve/veya oluşabilecek olan kâr kaybından ve/veya doğrudan ya da dolaylı, cezai ve sair zararlardan, herhangi bir şart ve koşul altında sorumlu olmayacaktır.

 

8.6. Kamion Üyeler arasındaki ödemelerin temini açısından, güvenli ödeme sistemi olan AÖK Sistemi üzerinden hizmet sağlayarak Üyeler arasındaki ödemelere aracılık yapar. AÖK Sisteminin kullanımında detayları işbu sözleşmede tanımlanan prosedürlere uygun olarak tahsilat, ödeme ve aktarımları gerçekleştirir. AÖK Sistemi Kamion tarafından SSR ile güvenlendirilmiştir. Taraflar ödeme prosedürleri konusunda Kamion’un belirleyeceği değişiklikleri ve prosedürleri baştan kabul ettiği beyan ederler.

8.7. Kamion’un elinde olmayan nedenlerle özellikle data hatlarındaki sorunlardan ve diğer teknik problemlerden kaynaklanan nedenlerle Platform’dan faydalanma kesintilere uğrayabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim bozukluğu ve bunun dolaylı sonuçlarından ve Üyeler’in yaşayacağı tüm diğer sorunlardan Kamion’un sorumlu olmadığını Üyeler kabul ve beyan ederler. Herhangi bir üyelik veya teknik problemle karşılaşılması halinde Kamion ile iletişime geçilmesi durumunda, Kamion sorunla ilgilenecek ve ilgili Üyeyi de bilgilendirecektir.
 


9. Ödeme Sistemi

 

9.1. Yük Sahibi, Yük Teklifi tutarını Platform üzerinde yazması ile birlikte Yük Teklifi, Yük Sahibi tarafından Platforma sunulmuş olur ve eş zamanlı olarak  Yük Teklifi tutarını Kamion tarafından belirlenmiş AÖK Sistemine  (Havale/EFT/KrediKartı gibi benzer ödeme yöntemleri ile) tam ve eksiksiz olarak ödeyecektir. Yük Teklifini kabul eden Taşıyıcının, Eşyayı, Sözleşmeye uygun surette alıcıya teslimi ve Yük Sahibi adına tanzim edeceği faturayı Platforma ibraz etmesinin Kamion tarafından onaylanmasını takiben, AÖK Sitsemi, Kamion’un Hizmet Bedelini mahsup ettiği Yük Teklifi tutarı bakiyesini Sözleşmede kararlaştırılan zaman zarfında Taşıyıcının hesabına gönderecektir. Yük Sahibinin Yük Teklifini Platforma sunmasından itibaren 24 saat içinde herhangi bir Taşıyıcı, Yük Teklifini kabul etmemişse veya Yük Teklifini kabul etmesine rağmen öngörülen ve/veya makul süre içinde Eşyayı Yük Sahibinden teslim almazsa ya da Eşyanın alıcıya gereği gibi (kaza, çalınma vb) teslim edilemediği durumlarda, Kamion, Yük Teklifini tutarının tamamını herhangi bir kesinti olmaksızın en geç 7 (yedi) işgünü içinde AÖK Sistemi üzerinden veya daha çabuk olacak başka bir surette Yük Sahibine iadesini sağlayacaktır.

. Taşıyıcı, Yük Sahibi tarafından Kamion Platformu’na bilgileri girilen yükün yüklemesinin yapılmasını müteakip yüke ilişkin tanzim edilen irsaliyeyi de cep telefonu üzerinden Kamion platformuna online olarak aktaracaktır.  Yük, Yük Sahibi tarafından Platform’da bildirilen adrese sorunsuz bir şekilde ulaştığında, Taşıyıcı yükün sorunsuz teslim edildiğini kanıtlamak üzere, teslim alındı onaylı irsaliyeyi ve sistem üzerinden anlaştığı taşıma bedeline uygun hazırlayacağı taşıma faturasını, cep telefonu üzerinden online olarak Kamion Platformu’na aktaracaktır. Yükün, Taşıyıcı tarafından sorunsuz olarak teslim edildiği Kamion tarafından (Taşıyıcı tarafından teslime ilişkin bilgileri Platforma aktarmasını takiben) en çok 24 (oniki) saat içerisinde Kamion Platformu (WEB uygulama) üzerinden onaylanacaktır.  Eşyanın alıcıya teslim edildiğinin Kamion tarafından onaylanmasını takip eden en geç 7 iş günü içinde Kamion, Yük Teklifi tutarı içinden hizmet bedelini mahsup ettikten sonra bakiyeyi Taşıyıcı’nın Kamion Platformunda kayıtlı olan hesap/kart numarasına aktarılacaktır.  Taşıyıcı, yük taşıma hizmeti sonrasında taşıma bedeline yönelik vermiş olduğu hizmet karşılığı Yük Sahibi’ne Yük Teklifi tutarında taşıma faturası tanzim edecek, Kamion ise  Taşıyıcı’a işbu Sözleşme çerçevesinde hizmet bedeli faturası kesecektir.

 

9.2. Yük Sahibi, Kamion’un Eşya taşımaya ilişkin tavsiye edilen fiyatı kabul etmekle yükümlü değildir. Bu itibarla, Kamion, taşıma fiyatının belirlemesi konusunda taraf değildir ve oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumda da taraflara karşı herhangi bir mesuliyeti olmadığını Taraflar şimdiden peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kamion, Yük Teklifini kabul edebilecek Üye Taşıyıcıları platform üzerinde Yük Sahibi ile buluşturma ve devamındaki gerekli operasyonel hususlarda hizmet vermektedir.

 

9.3. Yük Sahibi Platform üzerine vermiş olduğu Yük Teklifini herhangi bir Taşıyıcı tarafından kabul edilinceye kadar dilediği zaman iptal edebilir. Şu kadar ki Yük Teklifinin, Platforma sunulmasından itibaren 1 saat zaman geçtikten sonra iptal etmesi halinde Yük Teklifi tutarının %5 meblağı iptal bedeli olarak Yük Sahibine yapılacak iade ödemesinden mahsup olunur. Taşıyıcı, Kamion Platformu üzerinde onayladığı Yük Teklifinin, herhangi bir sebeple Yük Sahibi tarafından iptal edilmesi veya Yük Sahibinin, Yük Teklifi, Taşıyıcı tarafından kabul edilmiş yükü taşıtmaktan vazgeçmesi halinde, Kamion’un herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacağını, Kamion’dan maddi ve manevi bir tazminat ödemesi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nam ve isim altında başkaca bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.4.Taşıyıcı, Yük Teklifini kabul ettikten sonra Taşıma Sözleşmesi kurulmuş addolunacağı için Yük Sahibi ve Kamion’un onayı olmaksızın Taşıma Sözleşmesinden tek taraflı olarak cayamaz. Böyle bir durumun vukuu halinde dahi Yük Sahibi, Kamion’un herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacağını, Kamion’dan maddi ve manevi bir tazminat ödemesi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunmayacağını  kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.5. Yük Sahibi ve/veya Taşıyıcı’nın karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda Kamion’un herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacağını, Kamion’dan maddi ve manevi bir tazminat ödemesi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nam veya isim altında başkaca bir talepte bulunmayacaklarını, bu kapsamdaki haklarından Kamion’a karşı feragat   ettiklerini kabul, beyan  ve taahhüt ederler.


10. Sözleşmenin Geçerliliği, Sözleşmenin Bütünlüğü ve Bölünebilirlik

 

10.1. Bu Sözleşme taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve taraflar arasında bu Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan tüm görüşme, kabul ve sözleşmelerin yerine geçer ve sadece yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda onay verilmek suretiyle değiştirilebilir ve tadil edilebilir.

 

10.2. İşbu Sözleşme devamında yer alan Ekler işbu Sözleşmenin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçasını oluşturmaktadır ve Sözleşme metni içinde düzenlenmiş gibi aynı düzeyde etkili ve yürürlüktedir ve bu Sözleşmeye yapılan atıflar bu belgeleri de içine alır

 

10.3.Taraflardan herhangi birinin bilerek ya da bilmeyerek bu Sözleşmenin herhangi bir maddesinden doğan hakkını talep etmemesi veya kullanmaması söz konusu hakkın değiştirildiği veya hakkın karşısındaki yükümlülüğünün hafifletildiği ya da herhangi bir haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu Sözleşme kapsamındaki tüm koşul, şart ve yükümlülükler Tarafların karşılıklı mutabakatı ile yazılı olarak değiştirilip tadil edilmedikçe her zaman tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

 

      10.4. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenden ötürü geçersiz olması halinde, diğer hükümlerin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecek olup Taraflar geçersiz olan hükmü Tarafların ticari beklenti ve niyetlerine uygun şekilde geçerli bir hükümle değiştireceklerdir.

 

10.5. Bu Sözleşme Taraflardan herhangi birini diğerinin acentesi ve/veya çalışanı yapmadığı gibi Taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim ya da benzeri bir ilişki oluşturulduğu anlamına da gelmez. Taraflardan hiçbiri diğer Tarafı herhangi bir biçimde herhangi bir şeye zorlama yetkisine sahip değildir ve Taraflar her açıdan birbirlerinden bağımsızlardır.

 

 11 .Gizlilik

 

11.1. Taraflar bu Sözleşmenin belirli bazı koşul ve şartlarının son derece gizli olduğunu ve Sözleşme dönemi boyunca ya da feshi veya sona ermesinin ardından diğer tarafın önceden yazılı iznini almadan üçüncü taraflara açıklanmaması ve ifşa edilmemesi gerektiğini kabul ederler.

Şu kadar ki Üyenin Platforma üyeliği sırasında Üyeler tarafından verilen ve işbu Sözleşme’nin gereği gibi ifası için gerekli olan kişisel veriler, bilgiler, çerezler/mobil veriler kullanılarak elde edilen bilgiler ve Kamion tarafından kullanılacak algoritma ve veri tabanı sistemlerine esas teşkil etmesi amacıyla sahip olunan bilgiler bu madde kapsamına girmeyip, Kamion işbu Sözleşme’den ya da meri mevzuattan kaynaklanabilecek yükümlülüklerinin ve edimlerinin yerine getirilmesi bakımından gerekli olduğu ölçüde bahse konu bilgi ve verileri kullanabilecektir. Taraflar, Kamion’un işbu Sözleşme tahtında sunmakta olduğu hizmetin doğası gereği, yukarıda sayılanlar kabili veri işleme faaliyetinin kritik önemi haiz olduğunu bildiklerini kabul ve beyan ederler.

 

11.2. Kamion tarafından Üyenin sisteme kaydı sırasında talep edilen evrakların ve Üyelere ilişkin her türlü bilginin, geçerliliğinin kontrol edilmesi amacıyla yetkili sigorta acentası, kamu kurum ve kuruluşları veya ilgili makamlarla paylaşılması bu maddenin ihlali olarak addolunmayacaktır.

 

Üyeler, Platforma kaydolarak kendilerine ait  ad, ticari unvan veya logonun Kamion tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini ve bahse konu kullanımın bu maddenin ihlali olarak addolunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


12. Fikri Mülkiyet

 

12.1. Üyeler, Kamion Platformu ve içerikleri ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının tamamı yaratılan, tasarlanan, tasarımı yapılan ve/veya geliştirilen kaynak kodları, arayüzler, akış diyagramları, plan, taslak, modüller, veri tabanı, grafik tasarımları da içeren bilgisayar programı/yazılımı, yazılım geliştirmeleri, ek yazılım geliştirmeleri, yamalar, IOS ve Android mobil işletim sistemlerine uyumlu cep telefonu uygulamalarının/sistemlerin geliştirilmesine yönelik her türlü nesne, bilgi ve belgelerde dahil olmak üzere telif hakları, herhangi bir patent veya alt patente konu edilebilecek buluş/buluşlar, endüstriyel tasarım, tescilli ve tescilsiz markalar, ticari unvanlar, ticari takdim şekilleri, alan adları, künyeler, ticari sırlar, teknoloji, kamuoyu açıklamaları, araştırma, geliştirme, fikirler, teknik bilgi (know-how), formüller, işlemler, metodoloji, gizli ve özel bilgi ve benzeri mülkiyet hakları (“Fikri ve Sınai Haklar”) tescile konu edilip edilmemesine bakılmaksızın münferiden ve münhasıran Kamion’a ait olduğunu kabul ve beyan eder

12.2. Kamion, Platforma ilişkin olarak Üyeler’e sadece münhasır olmayan ve devredilemeyen kısmi kullanım hakkı tanımaktadır. Üye, Kamion tarafından açık olarak yetki verilmediği sürece önce Platform’da yer alan yazılımlara/programlara yönelik doğrudan veya dolaylı olarak tersine mühendislik, kaynak koduna dönüştürme, makine kodundan sembolik koda çevirme veya türetme işlemleri ya da benzeri işlemler yapmayacağını, söz konusu işlemleri üçüncü bir kimsenin yapmasına müsaade etmeyeceğini ya da buna sebebiyet vermeyeceğini, buna ek olarak, Kamion Platformunun genel güvenliğini tehdit edecek, Kamion Platformunun ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını ve Kamion Platformu’nu hiçbir şekilde kötüye kullanmayacağını, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin Kamion Platformunu kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunmayacağını ve Kamion Platformundaki hiçbir veriyi yanıltıcı hile girişimlerinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kamion Platformunun kendisini kopyalamak, kaydetmek, yazılımını çözmek veya değiştirmek Üye erişim yetkisi dışındadır.

 

12.3. Kamion Platformu’nda yayınlanan ve Üye profillerinde yer alabilecek her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Kamion’un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi mecralarda yayınlanamaz. Platform’da yer alan tüm içerik ve bu içeriğin Kamion tarafından işlenmesi sonucu oluşacak veritabanı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser niteliğindedir ve tüm hakları Kamion’a aittir.

 

Üyeler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

13. Sözleşmenin Devri ve Temlik

 

13.1 Üyeler bu Sözleşmeyi ya da bu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini Kamion’un önceden yazılı iznini almadan (bu tür bir iznin makul olmayan nedenlerden ötürü verilmemesi söz konusu olamaz) devredemez, temlik edemez, alt lisans veremez, alt sözleşme yapamaz ya da buna benzer bir işlem tesis edemez. Şu kadar ki Kamion’un Sözleşmeyi üçüncü kişilere devretme hakkı her halükarda saklıdır.


14. Delil  Teşkil Etme 

 

Taraflar Sözleşmeden kaynaklı olarak doğması muhtemel ihtilaflarda yalnızca Kamion’a ait olan ticari defterler ile her türlü elektronik  ve yazılımsal kayıtlar da dahil olmak üzere her türlü şirket kaydının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun  193. Maddesi uyarınca kesin delil niteliğinde olacağını ve işbu 13. Maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve gereğini taahhüt ederler.
 

15.Sözleşme Gereği Gerçekleştirilecek Bildirim ve Tebligatlar
 

15.1 Bu Sözleşme uyarınca ya da bu Sözleşme ile ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü bildirim ve yapılacak olan yazışmalar yazılı olacak ve Sözleşmede aksi belirtilmedikçe her türlü bildirim, talep, rıza ve sair hususlar, elektronik olarak Üyeler tarafından bildirilen elektronik posta adreslerine yapılacaktır.

 

15.2. Üyeler tarafından Kamion’a bildirilen adres Sözleşmeden kaynaklı her türlü bildirim için geçerli adres olarak kabul edilecektir. Şu kadar ki adres değişikliklerinin Üyeler tarafından platforma yazılı olarak ve /veya elektronik yolla en geç 7 (yedi) iş günü içinde bildirilmediği hallerde kayıtlı adrese yapılan bildirimler geçerli addolunacaktır

Ayrıca, Üyeler tarafından yapılacak fesih veya temerrütle ilgili her türlü bildirim ya i) bir T.C. Noteri kanalıyla, veya ii) Türk Ticaret Kanunu 18/III Maddesi uyarınca taahhütlü postayla tebliğ edilecektir.
 


15. Uyuşmazlıkların Çözümü
 

15.1. Bu Sözleşme münhasıran Türk hukukuna tabi olup Türk hukukuna göre yorumlanır ve Taraflar ihtilaf halinde İstanbul Adliyesi(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul ederler.

16. Sözleşmenin Yürürlüğü

16.1 Üye kayıt formunu doldurduktan, işbu Sözleşme’nin Üye tarafından okunup, anlaşılıp kabul edildiği belirtildikten ve şifre aldıktan sonra bu Üyelik Sözleşmesi ve Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

17. Mücbir Sebepler
 

17.1. Bu Sözleşmede Mücbir Sebep terimi sınırlı olmaksızın; deprem, sel baskını, yıldırım, fırtına, volkanik kül, kasırga, yangın, patlama, kamu hizmetlerindeki kesintiler, makine arızaları,  ulaşım araçlarının bulunamaması, hammadde darlığı, üretim tesislerinin bozulması, Platformun siber saldırı veya elde olmayan ya da mevcut önemlerle düzeltilemeyecek surette kısmen veya tamamen çalışamaz hale gelmesi, borsa kuralları ve işin engellenmesi de dahil hükümet kuralları ve düzenlemeleri, ilan edilmiş olsun ya da olmasın savaş hali, ayaklanma, terör, grevler, lokavtlar, salgın hastalık, iç savaş, uçak, zemin ya da yangın zararı, salgın hastalıklar ve doğal afetler de dahil olmak üzere tarafların makul çerçevede kontrolü dışında gerçekleşen ve tarafların tamamının ya da herhangi birinin bu Sözleşmeyi uygulamasını ya da tarafların tamamının ya da herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olan her türlü olay ve durumlar anlamına gelir.

 

17.2. Taraflardan herhangi birinin Mücbir Sebeplerden ötürü bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da yerine getirmekte gecikmesi durumunda, bu duruma maruz kalan taraf makul çerçevede mümkün olan en kısa süre içerisinde diğer tarafa yazılı bir bildirim göndererek Mücbir Sebebe neden olan durumun yapısı ve kapsamı konusunda bilgi verecektirBu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini Mücbir Sebeplerden ötürü yerine getiremediğini ya da geciktirdiğini iddia eden taraf Mücbir Sebebi sona erdirmek ya da bu Sözleşmenin Mücbir Sebebe rağmen uygulanması amacıyla bir çözüm bulmak için elinde gelen gayreti gösterecektir.

 

17.3. Mücbir Sebebin sona ermesinden sonra makul çerçevede mümkün olan en kısa süre içerisinde etkilenen taraf diğer tarafa Mücbir Sebebin sona erdiğine dair bir bildirim gönderecek ve bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayacaktır.

 

17.4. Taraflardan herhangi biri Mücbir Sebeplerden ötürü bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini 45 günden daha uzun bir süre boyunca yerine getiremez ya da geciktirirse, anılan süre içerisinde aksi yazılı olarak taraflarca kararlaştırılmadığı takdirde, diğer taraf etkilenen tarafa yazılı bir bildirim göndererek bu Sözleşmeyi derhal feshedebilir.

 

17.5.     Şu kadar ki Sözleşmenin mücbir sebep nedeniyle feshi halinde dahi Üyeler fesih anına kadar Kamion Platformu aracılığıyla üzerlerine aldıkları işleri ve sahip oldukları yükümlülükleri gecikme olmaksızın yerine getirmekle yükümlüdür. Kamion mücbir sebep addedilen durumlarda işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü olmadığı gibi bu sebeple kendisine de herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek ve/veya hangi nam veya isim altında olursa olsun tazminat talep edilemeyecektir


18.Sözleşmenin  Feshi  

Kamion, Sözleşmeyi başkaca bir ihtar ve/veya bildirime hacet kalmaksızın tek taraflı olarak ve tazminatsız bir şekilde feshetme hakkını haizdir.

 

19. Ekler
EK 1 – Yasal Uyarılar  - Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
Ek 2 - Kamion Elektronik Ticaret Güvenliği
EK 2 – Gizlilik Politikası işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçalarıdır.