Kamion, tedarik zincirinize tüm bunları kazandırırken karbon salınımızı da azaltmanızı sağlar! Daha fazla bilgi için! Uzmanımız Sizi Arasın

Lojistik Sektöründe Dijital Dönüşüm ve Görünürlüğün Önemi

Kamion » Lojistik Sektör Özel » Lojistik Sektöründe Dijital Dönüşüm ve Görünürlüğün Önemi
Yazar : Ecem Tek
24 Nisan 2024 - Lojistik Sektör Özel
12345
Loading...
189 Görüntülenme

Görünürlük Nedir? 

Lojistik sektörü, hareketli yapboz parçalarını kontrol etmeye benzer. Sürekli bir değişim ve dönüşüm hali söz konusu. Bu sektörde başarılı olabilmek için çevik ve esnek bir yaklaşım benimsenmeli. Şirketler mallarının kaynaktan alınıp son müşteriye ulaşana kadar geçirdiği yolculuk sırasında yaşadığı veya yaşayabileceği her zorluğu önceden tahmin etmeli. Yük verenlerin bu öngörüye sahip olması için çeşitli yardımcılara ihtiyacı var. Başarılı bir kontrol mekanizması geliştirmek için gereken yardımcılar; süreçleri otomatikleştiren dijital araçlar, basitleştiren yazılımlar ve daha verimli hale getiren gerçek zamanlı veriler.

2024 lojistik sektörü trendlerinde öne çıkan görünürlük kavramı, dijital araçların yük veren şirketler için önemini vurgulamakta. Çeşitli sistemlerle elde edilen veriler, tüm paydaşların gerçek zamanlı olarak ulaşabildiği bir sistemde toplanıyor. Bu sayede daha verimli bir lojistik süreç sağlanabiliyor. 

Lojistik dünyasında görünürlük; konum takibinden daha fazlası. Dijitalleşmenin etkisiyle artık işletmeler tahmine dayalı ve incelikli bir taşımacılık anlayışı benimsemek zorunda. Otomasyon ve gerçek zamanlı veri analitiğinin gücünden faydalanan yük verenler, modern bir lojistik yönetim sistemi uygulamalı. 

Dijitalleşen lojistik ekosisteminde gerçek zamanlı veriler, kolay erişim sağlanan ve tüm paydaşların anında görebildiği bir bulut tabanlı yazılıma yükleniyor. Böylece yük hareket halindeyken iş ihtiyaçlarına göre değişiklik yapabilen yük verenler, daha iyi sonuç elde edebilmekte. Gerçek zamanlı görünürlük, işletmelere olası aksaklıkları tahmin etme, yolculuk sırasında yaşanan krizlere anında müdahale etme ve artan müşteri beklentilerine daha iyi karşılık verme seçeneği sunuyor.

Görünürlüğün Bileşenleri Nelerdir?

Uçtan uca görünürlük için üç ana bileşenden söz edebiliriz. Lojistik süreçlerde ana kontrol noktaları olan bu bileşenler, stratejik kararları doğru vermenize yardımcı oluyor. Taşımacılık faaliyetlerinde sorunsuz bir işleyiş için kritik önem taşıyan noktalar, öngörü ve tahmin becerinizi geliştirmeniz için önemli. 

 1. Nakliye modları; ürünlerin taşınma şekli ve kullanılan rotalar hakkında bilgileri içeriyor. Mevcut durum, performans değerleri gibi gerçek zamanlı veriler sayesinde yaşanabilecek aksaklıkları ve gecikmeleri tahmin etmeniz için size kaynak sağlıyor.
 2. Tedarik zincirindeki düğümler; depolar, dağıtım merkezleri ve şubeler gibi ürünlerin geçiş yaptığı temas noktalarını oluşturuyor. Bu bileşenden alınan gerçek zamanlı veriler, envanter yönetiminde ürünlerin uygun şekilde depolanması ve doğru koşullarda hareket etmesini mümkün hale getiriyor.
 3. Geçiş aşamaları; gümrük işlemleri, kalite kontroller ve stok yenileme süreçleri gibi düğüm noktaları arasındaki teması yansıtıyor. Bu bileşende sağlanan görünürlük, yük akışının sorunsuz ilerlemesi için kritik öneme sahip. 

Görünürlüğün Sağladığı Avantajlar

Lojistik sektöründe gerçek zamanlı görünürlük sadece moda bir kelime değil; oyunun kurallarını değiştiren bir sistem. Dijital dünyada gerçek zamanlı veriler, kararları etkiliyor ve güvenlik önlemlerini belirliyor. Lojistik süreçlerinde uçtan uca görünürlük elde edebilen şirketler rakiplerine göre önemli avantajlar yakalıyor.

Maliyetlerin Azaltılması

Gerçek zamanlı izleme verileri sayesinde yük veren şirketler, değişen durumlara hızlı cevap verebiliyor. Nakliye rotalarının düzene sokulması ve taşımacılık faaliyetlerinin sorunsuz işlemesi için bileşenler tek bir noktadan yönetilmeli. Uçtan ucu görünürlüğü yakalayan ve etkin bir dijital sisteme sahip olan şirketler, ürünlerinin yaşadığı yolculuğa eşlik ediyor. Taşıma süreçlerinin ayrıntılarına anında ulaşan işletmeler, verimsizlik yaşanan noktaları hızlı tespit edip çözdüğü için rakiplerine göre önemli bir avantaja sahip.  

Güvenlik Önlemleri

Gerçek zamanlı izleme sisteminde kullanılan sensörler, ürünlerin gideceği noktaya güvenle ulaşması için önemli. Sıcaklık, nem ve darbe gibi etkenleri algılayan akıllı sensörler ürünlerin mevcut durumu hakkında bilgi veriyor. Nesnelerin interneti ile depolanan bu bilgiler malların bozulmadan yerine ulaşması için kritik öneme sahip. Paydaşların sensörlerden gelen verileri anında görebilmesi hızlı aksiyon alması için etkili bir yöntem. 

Teknoloji ve Uzmanlığın Birleşimi

İleri teknoloji araçları ve uzman görüşü, lojistik sektöründe fark yaratan bir sinerji. Gelişmiş dijital araçlardan alınan gerçek zamanlı veriler, yük verenlerin uzmanlığı ile etkili bir yönetime dönüşüyor. Taşıma süreçlerini kolaylaştırmak, müşteri memnuniyetini artırmak ve kaynakları verimli kullanmak için şirketlerin sahip olması gereken en önemli iki unsur; teknoloji ve uzmanlık. 

Lojistik Dünyasında Kullanılan Sistemler

Küresel iş ortamında tutunabilmek için işletmelerin dijital sistemlere ihtiyacı var. Müşteriler firmalardan şeffaflık, hız ve kalite bekliyor. Aynı zamanda çevreyi önemsemelerini, sürdürülebilir yaklaşımı benimselemelerini ve düşük fiyat sunmalarını istiyor. Artan müşteri beklentilerine doğru cevap verebilmek için şirketler, gerçek zamanlı verilere ulaşmalı. Bu verileri uzmanlığı ile yorumlayarak kriz anlarını ortaya çıkmadan çözmeli.

Lojistik sektöründe yer alan karar verilerin kullandığı sistemleri temel hatları ile ele alırsak;

 • Ofis otomasyon sistemi; optimal sipariş miktarları, tesis yeri tespiti, taşımacılık maliyetini azaltma ve pek çok amaç için elektronik tablolama uygulamaları sunuyor. Gelişmiş eklentiler, yargılama ve karar verme sürecinde yöneticilere benzersiz bir destek sağlamakta.
 • Haberleşme sisteminde yer alan GPS sayesinde taşımacılık faaliyetlerinin etkili yönetilmesi mümkün hale geliyor. Aracın konumu, hareket performansı ve rota bilgileri gerçek zamanlı olarak tüm paydaşlara iletiliyor.
 • Hareket işleme sistemi; elektronik veri transferleri, barkot gibi otomatik tanımlama, satış noktası uygulamalarını içeriyor. Tedarik zincirinde entegrasyonun ve koordinasyonun kolaylaştırılması için önemli.
 • Yönetim bilişim sistemleri ve üst yönetim bilgi sistemi çatısında altında yer alan LBS (Lojistik Bilgi Sistemi); taşımacılık sektöründe ihtiyaç duyulan bilginin zamanında toplanması, analiz edilmesi, işlenmesi ve dağıtılması için gerekli.
 • Karar destek sistemi; simülasyonu, ambar yönetim sistemleri gibi uygulamaya yönelik yazılımları ve veri madenciliğini kapsıyor. Simülasyon, gerçek dünyanın modellenmesi olarak biliniyor. İşletmenin düşündüğü bir değişikliği yapmadan önce uygulanabilir olup olmadığını az maliyetle test etmesini sağlıyor. 
 • Kurumsal sistem; kurumsal kaynak planlama sistemlerinin lojistik modülleri ile tümleşik bir veritabanı oluşturuyor. Tüm paydaşların ihtiyaç duyduğu bilgilere anında erişerek daha isabetli kararlar alabilmesi için önemli bir etkiye sahip.

Nesnelerin İnterneti ile Etkili Lojistik Yönetimi

Gelişen teknoloji dünyasında taşıma araçları sadece yükü bir yerden başka bir yere götürmüyor. Konum, motor durumu, çevresel koşullar, araç verileri, sürücü davranışı ve güvenlik gibi büyük miktarda veri de üretiyor. Bu veriler farklı sistemler ile entegre edilerek nakliye süreçlerini, rotalamayı, gönderi takibini, kalite uyumluluğunu, filo yönetimini, sürücü performansını ve güvenliği desteklemek için kullanılabilir. Uçtan uca görünürlük için nesnelerin internetinden akan veriler bir döngü oluşturmalı ve yük veren şirketlerin etkili lojistik yönetimi uygulamasını sağlamalı.

Depo yönetiminde kullanılan IoT tabanlı gerçek zamanlı görünürlük; ürünlerin üretim zamanı, geçmiş konumları, raf ve operatör detayları, depo personelinin bilgileri gibi önemli verileri sunuyor. Bu veriler depo izlenebilirliğini yükselttiği için ürün kayıplarının önüne geçmek için etkili bir yöntem. 

IoT algılama yetenekleri, ürünlerin tüm lojistik süreç boyunca izlenmesini mümkün hale getiriyor. Konumu, durumu ve yapısı uzaktan izlenen ürünler taşımacılık faaliyetleri sırasında hasarsız yolculuk edebiliyor. Maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini yükseltmek isteyen işletmeler IoT tabanlı dijital araçları sistemlerine entegre etmeli. 

Görünürlüğün Önündeki Engeller

Dijitalleşme sürecini başarıyla tamamlayan işletmeler rekabet avantajı kazanıyor. Lojistik alanındaki entegreli sistemler taşımacılık faaliyetlerinin sorunsuz işlemesi için önemli. Peki sektörde fark yaratmayı sağlayan görünürlük kavramının hayata geçmesine engel olan durumlar neler? Gelin birlikte bir göz atalım.

 • İnternetle bağlı sistemlerin kodlamalar ve protokoller açısından benzer bir dili konuşması gerek. Çeşitli endüstrilerde kullanılan arayüzler, bu sistemlerin çalışmasını sınırlandırıyor. Sistem değişikliği gibi uygulamalar şirketler için ek maliyet demek. Çoğu şirket değişken olan bu sektörde ek maliyetleri kaldırabilecek durumda değil. Aslında dijital dönüşüme direnç gösteren firmalar daha büyük gelir kayıpları yaşıyor. Bu gerçeği fark eden şirketler taşımacılık alanında dijital araçlarla sahip olan dış kaynaklarla birliği yapmakta. 
 • Gelişen IoT sistemleri, güvenlik açıklarına sebep oluyor. Verileri korumak için siber saldırılara karşı dirençli güvenlik önlemleri uygulanmak zorunda. Teknolojinin yarattığı bu sorunun çözümü de yine teknoloji de saklı. Gelişen teknoloji ile daha zor aşılabilen güvenlik duvarları oluşturuluyor. 
 • Enerji verimliliği, son dönemlerin öne çıkan kavramlarından biri olan sürdürülebilirlik için de önemli. Hareketli cihazlardan alınan verilerin sürekliliği için düşük enerji ile uzun süre çalışabilen sistemler gerekli. Minimum enerji ile çalışan sistemler geliştirildiğinde hem maliyetler azalacak hem çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilenecektir. 

Şirketlerin pazardaki mevcut konumunu koruması, yeni pazarlara açılması ve rekabet avantajı elde edebilmesi için uçtan uca görünürlük sağlayan bir lojistik yönetimine ihtiyacı var. Dijitalleşme becerisi, bu ihtiyacı karşılamak için gereken en önemli özellik. Maliyetleri azaltmak, müşteri memnuniyetini yükseltmek, kaynakları verimli kullanmak ve stratejik kararları daha isabetli vermek isteyen firmalar, dijital araçları sistemlerine entegre etmeli. Yatırım maliyetleri açısından sistem değişikliğine uygun olmayan şirketler ise dijital hizmetler sunan partnerlerle işbirliği yapabilir. 

 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2010628

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1017752

Bu yazıyı paylaşmayı unutmayın!

yük tasiyanlar yük verenler
Hemen Başla