Kamion, tedarik zincirinize tüm bunları kazandırırken karbon salınımızı da azaltmanızı sağlar! Daha fazla bilgi için! Uzmanımız Sizi Arasın

Lojistik Nedir? Lojistik Firmalarının İşlevleri ve Hizmetleri Nelerdir?

Kamion » Lojistik Terimler Sözlüğü » Lojistik Nedir? Lojistik Firmalarının İşlevleri ve Hizmetleri Nelerdir?
Yazar : Ecem Tek
8 Mayıs 2024 - Lojistik Terimler Sözlüğü
12345
Loading...
153 Görüntülenme

Lojistik Nedir?

Lojistik; ürünlerin son kullanıcıya ulaşana kadar geçirdiği yolculuk sürecinin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Tedarik sürecinin bir parçası olan lojistik, etkin ve doğru yönetildiğinde işletmenin avantajlı olmasını sağlıyor. Düşük maliyetle ve gelişmiş tekniklerle kontrol edilebilen lojistik faaliyetleri, müşteri memnuniyetini sağlamak için önemli. 

İş dünyasında rekabet avantajını korumak isteyen şirketler, lojistik süreçlerini geliştirmeye odaklanıyor. Teknolojinin gelişmesi ve IoT araçları, lojistik sektörünün hızlı bir şekilde evrim geçirmesini sağladı. Depo yönetiminden taşımaya, paketlemeden envanter yönetimine kadar tüm adımlarda teknolojinin sunduğu kolaylıklardan faydalanmak mümkün. Global pazar anlayışının hakim olduğu ticaret sektöründe lojistik süreçlerinin verimli yönetilmesi, başarının sırrı. Uçtan uca görünürlük, lojistik sistemlerinde tercih edilen bir yöntem.

Lojistik; tedarik zincirinin önemli bir parçası. Taşıma ve depolama olarak iki ana temel üzerinde yükseliyor. Basit gibi görünen ancak detaylı planlama ve koordinasyon gerektiren önemli bir iş süreci. Lojistik ağının doğru planlanması için birçok değişkenin aynı anda hesaba katılması ve beklenmedik durumların hızlı çözülmesi gerekiyor. Lojistik, ürünlerin son tüketiciye ulaşana kadar kesintisiz bir hareket akışında olmasını sağlamak demek. Rekabet avantajını korumak isteyen şirketler, bu akışı güçlü bir sistemle kontrol ediyor. Veri tabanlı yazılımlar ve IoT destekli uygulamalar, lojistik süreçlerinin daha az maliyetle etkili yönetilmesini sağlamakta. 

Lojistik Kavramının Tarihsel Gelişimi

İş dünyasında kritik rol oynayan ve başarının sırrı olarak görülen lojistik kavramının tarihsel gelişimini gelin birlikte inceleyelim.

1905 yılında lojistik kelimesi ilk defa kullanıldı. Askeri amaçla ortaya çıkan bu kavram; orduya malzeme ve personelin tedarik edilmesi, taşınması, bakımı ve yenilenmesi anlamında kullanıldı. 2. Dünya Savaşı sırasında orduların başarısında asker sayısından çok, koordineli bir lojistik sisteminin etkili olduğu anlaşıldı. Amerika’da işletmeler başarı üzerindeki benzersiz etkisini fark ederek 1960 yıllarından günümüze kadar lojistik faaliyetlerinin gelişmesini sağladılar. 

Lojistik sektörünün geçmişten günümüze kadar geçirdiği evrim; üç bölümde incelenebilir. Parçalanma bölümü; lojistik kavramının ortaya çıktığı ve şirketler tarafından fark edildiği ilk zamanları kapsar. Bu dönemde lojistik faaliyetlerinin bir kısmı şirket bünyesinde bir kısmı dış kaynaklar aracılığı ile gerçekleştirilirdi. Birleşme bölümünde ise; Madde ve Malzeme Yönetimi, Fiziksel Dağıtım olarak tüm lojistik faaliyetler iki çatı altına toplandı. Toplam Bütünleşme bölümü, 2000 yılından günümüze kadar uzanır. Artık lojistik süreçleri şirketin tüm departmanları ile entegre olarak yönetilmekte. 

Lojistik Sektörü Nedir? Neden Önemlidir?

Lojistik sektörü; mal ve hizmetlerin tedarik zinciri boyunca sorunsuz bir yolculuk geçirmesini sağlayan firmaların oluşturduğu önemli bir endüstridir. Ekonomi üzerinde kritik etkileri olan lojistik sektörü, şirketlerin başarısını belirleyen bir kurvar. Üretimden kullanıma kadar ürünlerin her temas ettiği noktada doğru planlama ve yönetim gerekiyor. Şirketler, lojistik sektöründe yer alan firmalarla çalışarak tedarik zincirinin daha verimli ilerlemesini sağlamakta. Maliyet kontrolü, sürdürülebilirlik, müşteri memnuniyeti ve yatırım getirisi olarak kazançlı çıkmak isteyen şirketler, dijital sistemlere sahip lojistik partnerler ile işbirliği yapmalı.

Lojistik sektörünün bu kadar önemli olmasının bazı sebepleri var;

 • Şirketlerin maliyetlerini düşürmesi için tedarik zincirini etkili yönetmesi gerekiyor. Lojistik faaliyetlerinin iyi planlanması ve uygulanması maliyetleri düşürmek için etkili bir yol. Stok maliyetlerini azaltmak, depo alanını işlevsel kullanmak, taşıma süreçlerini en iyi şekilde optimize etmek şirketlerin kar marjını yükseltiyor.
 • Doğru ürün, doğru müşteri, doğru yer ve zaman gibi farklı bileşenlere sahip olan lojistik, müşteri memnuniyeti açısından kritik öneme sahip. Şirketler rekabet avantajını korumak için müşterilerini memnun etmeli. Artan müşteri beklentilerine hızlı yanıt verebilmek için lojistik süreçlerinin iyi yönetilmesi önemli.
 • Lojistik sektörü yaşanılan teknolojik gelişmeler sayesinde evrim geçirdi. Az maliyetle dünyanın her noktasına ürün sunmayı kolaylaştıran lojistik firmaları, uluslararası ticareti kolaylaştırıyor. Dünya çapında ürünlerin güvenle taşınması ve depolanması için dijital araçlara sahip olan lojistik partnerler tercih edilmeli.

Lojistik Firması Nedir?

Lojistik firması; farklı sektörde yer alan şirketlerin tedarik zincirindeki lojistik süreçlerini devralan kuruluşlar olarak ifade edilebilir. Taşıma, depolama, stok kontrolü ve envanter yönetimi gibi lojistik süreçlerin sorunsuz şekilde ilerlemesi için şirketlere hizmet sunan bu firmalar, uçtan uca görünürlük sağlayabiliyor. 

Lojistik Hizmetleri Nelerdir?

Lojistik firmaları üstlendikleri sorumluluklara göre beş farklı gruba ayrılıyor. Parti Lojistiği anlamına gelen PL kısaltması ile gruplar tanımlanmakta. 1PL lojistik operatörü, malın bir yerden diğer bir noktaya taşınmasını sağlıyor. Depolama ve envanter yönetimi gibi farklı süreçlerle ilgilenmiyor. 2PL operatörler ise, ürünlerin nakliyesinden ve depolanmasından sorumlu. Malın sorunsuz şekilde taşınması ve doğru şekilde depolanması görev tanımı olarak karşımıza çıkıyor. 3PL lojistik firmaları; filo yönetimi, depo yönetimi ve her ikisinin koordinasyonu sağlamakla görevli. Taşıma ve depolama süreçlerinde kullanılan araçlar lojistik firmasına ait oluyor. Bu gruba dahil olan lojistik firmaları, sorunsuz bir nakliye ve depolama hizmeti sunmak için gereken tüm ekipmanlara sahip olmalı. 4PL tarafında olan firmalar, 3PL işlevlerinin yanı sıra denetleme ve koordine etme görevini de yerine getiriyor. 5PL grubunda yer alan lojistik partnerleri, şirketlerin tedarik zincirini üst seviyede devralıyor. Strateji ve lojistik açısından kapsamlı bir hizmet sunuyor. 

Lojistik Faaliyetleri Nelerdir?

Lojistik faaliyetleri, tedarik zincirinin sorunsuz ilerlemesi için gereken birçok alandan oluşuyor. Üreticiden son tüketiciye kadar ürünlerin yolculuğunda her detayı planlamayı, uygulamayı, yönetmeyi ve geliştirmeyi kapsıyor.

Lojistik faaliyetlerine kısa bir bakış atarsak;

 • Depolama ve stok yönetimi; ürünlerin dağıtım noktalarına gönderilmeden önce doğru koşullarda saklanması olarak açıklanabilir. Depo alanının işlevsel kullanılması, yeterli stokların bulundurulması, ürünlerin doğru koşullarında saklanması gibi konular lojistik faaliyetleri arasında yer alıyor.
 • Ambalaj; ürünlerin taşınma sırasında kolay hareket etmesi ve güvende kalması için paketlenmesi olarak söylenebilir. Lojistik faaliyetlerini üstlenen firmalar sundukları hizmet kapsamında ürünlerin doğru şekilde ambalajlanmasını sağlamalı.
 • Taşıma ve dağıtım; farklı ulaşım yolları kullanılarak ürünlerin bir noktadan diğer bir yere götürülmesi anlamına geliyor. Lojistik faaliyetlerinin temelini oluşturan taşıma süreçleri, uçtan uca görünürlük sayesinde gerçek zamanlı olarak takip edilebilir.
 • Sipariş işleme ve bilgi yönetim; müşterilerin taleplerine uygun hızlı ve doğru cevap verebilmek için kritik öneme sahip. Lojistik faaliyetlerin planlanması, izlenmesi ve yönetilmesi için bilgi teknolojilerinin kullanılması, verimliliği yükseltmek için iyi bir seçenek oluyor.

Lojistik Taşıma Nedir? Türleri Nelerdir?

Lojistik sektöründe taşıma, farklı ulaşım yöntemleri ile uygulanıyor. Bu yöntemleri denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu taşıma modları olarak sayabiliriz. Modların her birinin avantajlarına ve dezavantajlarına yakından bakalım.

Havayolu ile taşıma: Lojistiğin havayolu ile sağlanması sürenin kısalması için etkili oluyor. Taşıma ve elleçlemede  güvenlik düzeyi yüksek. Hassas ürünlerin taşınması için ideal. Hasar oranını kritik seviyede düşürüyor. Ancak havayolu taşımacılığının bazı riskleri var. Öncelikle maliyetlerin yükselmesinde büyük bir etken. Yüksek hacim ve tonajlar için önceden planlama yapılmasını gerektiriyor. Hava koşullarından etkileniyor.

Demiryolu ile taşıma: Tonajlı yükleri taşımak için ideal yöntemlerden biri. Çevreye duyarlı bir yaklaşım sunuyor. Transit geçişler, avantajları arasında yer almakta. Ucuz ve güvenilir olduğu için şirketler tarafından geçmişten günümüze kadar sık tercih ediliyor. Dezavantajları ise; demiryollarının kısıtlı yerlerde olması ve aktarma gerektirmesi şeklinde söylenebilir. 

Denizyolu ile taşıma: Diğer modlara göre daha az yatırım maliyeti gerektiriyor. Ucuz ve güvenli bir seçenek. Büyük ebatlı malların taşınması için ideal. Dezavantajları faydalarına göre daha yüksek olduğu için pek tercih edilmiyor. En önemli olumsuzluğu mal hasarının yüksek olması. Elleçleme sayısı fazla ve dış kaynakların kontrolünde olduğu için lojistik süreçlerinde sorun yaratabilir. Hava şartlarından büyük oranda etkileniyor. Kalkış ve varış zamanlarında esneklik payı çok düşük.

Karayolu ile taşıma: Modlar arasında en geniş ağa sahip olan seçenek. Elleçleme sayısı az olduğu için başarılı bir transfer sağlıyor. Esnek ve çevik yapısı ile yönetimi daha kolay. Sık sefer imkanı ve gidiş dönüş kapasitesi ile işlevsel bir tercih olarak öne çıkıyor. Dijital araçlar sunan lojistik partnerler sayesinde yüksek kontrol imkanı sunuyor. Olumsuz yönlerine baktığımızda; transit geçişlerde zaman kaybı, ağır yüklerin taşınmasında zorluk ve grupaj yüklemelerde yüksek maliyet olduğunu görebiliriz.

Lojistikte Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler Nelerdir?

Lojistik sektöründe karşılaşılan zorluklar, teknolojik gelişmeler sayesinde daha iyi yönetilebilir. Taşımacılık sektöründe öne çıkan zorlukların başında tedarik zincirinin iyi yönetilmemesi ve doğru planlamaların yapılmaması geliyor. Stok eksikliği veya fazlalığı maliyetlerin artmasına neden oluyor. Gerçek zamanlı stok takibi için otomasyon ve veri kaynaklı yazılımlar kullanılabilir. 

Depo yönetimi; ürünlerin doğru koşullarda saklanmasında, paketlenmesinde, taşınmasında önem taşıyan bir sistem. Depo alanının işlevsel kullanılması, rafların doğru şekilde ve boyutta olması, fiziksel koşulların ideal seviyeyi koruması kritik noktalar arasında yer alıyor. Akıllı depo yönetim sistemi kullanan karar vericiler, hızlı aksiyon alabilir ve süreci çevik bir yaklaşımla idare edebilir.

Sürdürülebilirlik kavramı, son yıllarda önem kazanan ve şirketlerin rekabet avantajını korumasını sağlayan önemli bir unsur. Lojistik sektöründe sürdürülebilir seçeneklere yönelmek, müşteri memnuniyeti açısından da kritik rol oynuyor. Taşıma modlarını seçerken yeşil seçenekleri değerlendirmek, enerji verimliliğini yükseltmek ve atık yönetimini iyi optimize etmek önemli. Özellikle karayolu taşıma seçeneklerinde araçların gidiş ve dönüşte yüklü olması ektra sefer sayısını azaltıyor. Bu sayede çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsenebilir. 

Lojistik Sektörü ile İlgili Sık Sorulan Sorular

 • Lojistik nedir ve neden önemlidir?

Lojistik; ürünlerin tedarik zinciri boyunca sorunsuz şekilde hareket etmesi ve üreticiden son tüketiciye kadar hasar almadan ulaşması olarak tanımlanabilir. Maliyetlerin azaltılması, müşteri memnuniyeti sağlanması ve stok yönetiminin doğru şekilde yapılması için lojistik süreçlerinin en iyi şekilde yönetilmesi gerekiyor. Teknolojik gelişmeler, lojistikte başarının sırrı olan uçtan uca görünürlük için önemli. 

 • Lojistik firmaları hangi hizmetleri sunar?

Lojistik firmaları, sundukları hizmete göre farklı gruplandırılmakta. Bazı şirketler sadece taşıma işlevini üstleniyor. Taşıma işleminin dışında depolama ve envanter yönetimi gibi önemli süreçleri de sunan lojistik firmaları, şirketlerin daha verimli bir tedarik zinciri sağlaması için etkili. Markalar seçim yaparken ihtiyaç duyduğu lojistik partneri doğru belirlemeli ve ona göre sözleşme yapmalı.

 • Lojistik sektörü ekonomi için nasıl bir rol oynar?

Şirketlerin maliyetlerini azaltmak ve müşteri memnuniyetini yükseltmek için başarılı bir tedarik zincirine ihtiyacı var. Lojistik sektörü; ürünlerin taşınması ve depolanması için doğru koşulları sağlamakta. Global ticaretin yaygınlaşması, uluslararası taşımacılığın kolaylaşması, maliyetlerin azalması ve istihdamın sağlanması için lojistik sektörü önemli bir rol oynuyor.

 • Lojistik faaliyetler nelerdir ve bu faaliyetlerin iş dünyasındaki yeri nedir?

Lojistik faaliyetleri; depolama, taşıma, ambalajlama ve envanter yönetimi gibi önemli noktalardır. İş dünyasında ürünlerin üretim noktasından son kullanıcıya kadar sorunsuz taşınması için bu adımların doğru uygulanması gerekiyor. Şirketlerin müşteri memnuniyeti elde etmesi ve maliyetleri azaltması için lojistik faaliyetlerinin teknolojik araçlarla desteklenmesi gerekiyor.

 

https://www.iienstitu.com/en/blog/understanding-logistics-a-comprehensive-guide-to-the-meaning-components-and-role

https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=zdlgDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP4&dq=lojistik+nedir&ots=LJt_Iq6LDV&sig=U6qhArK2CyqcLoXrstRRpVy41w8&redir_esc=y#v=onepage&q=lojistik%20nedir&f=false

Bu yazıyı paylaşmayı unutmayın!

yük tasiyanlar yük verenler
Hemen Başla