Kamion, tedarik zincirinize tüm bunları kazandırırken karbon salınımızı da azaltmanızı sağlar! Daha fazla bilgi için! Uzmanımız Sizi Arasın

Lojistikte Dijitalleşmenin Rolü

Kamion » Kamion Ürünler: Yükveren Paneli » Lojistikte Dijitalleşmenin Rolü
Yazar : Ecem Tek
4 Temmuz 2024 - Kamion Ürünler: Yükveren Paneli
12345
Loading...
94 Görüntülenme

Lojistikte Dijitalleşmenin Rolü ve Yük Veren Paneli

Gelişen teknoloji, her sektörün dinamiklerini değiştirdi. Pandemi sonrasında hız kazanan dijital dönüşüm, şirketlerin maliyetlerini azaltmak ve değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı etkili bir güç. Rekabet avantajı kazanmak isteyen şirketler, lojistik süreçlerinde dijital dönüşümü başarı ile gerçekleştirmeli. Dijitalleşen şirketler, sektörde hem diğer firmalarla hem müşterilerle çift yönlü bir iletişim kurabiliyor. Etkili iletişim ve uçtan uca görünürlük; maliyetlerin azaltılmasında, müşteri memnuniyetinin sağlanmasında ve çalışan verimliliğinin yükseltilmesinde kritik rol oynuyor. 2024 lojistik trendlerinden biri olan; görünürlük ve dijital sistemler, taşımacılık faaliyetlerinin daha sorunsuz şekilde uygulanmasını sağlıyor. 

Lojistik Sektöründe Dijitalleşmenin Faydaları

Endüstri 4.0 kavramının sunduğu teknolojik gelişmeler, lojistik faaliyetlerinin uygulanışını derinden etkiledi. Yüklerin sorunsuz şekilde taşınmasını sağlayan dijital araçlar, maliyetlerin azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması için önem taşıyor. Lojistik sektöründe dijitalleşme süreci başarıyla gerçekleştirildiğinde şirketler bazı faydalar elde ediyor. Rekabet avantajını korumak ve rakiplerini geride bırakmak isteyen firmalar bu faydalara odaklanmalı. 

Gelin, dijitalleşmenin lojistik sektörüne sağladığı avantajlara yakından bakalım.

  • Büyük verinin toplanması ve işlenmesi için bulut tabanlı yazılımlar gerekiyor. Bu sistemler sayesinde şirket bünyesindeki karar vericiler, daha isabetli ve stratejik kararlar alabilir. Planlamanın doğru yapılması ve olası risklere karşı gerekli önlemlerin zamanında alınması için veri analizi çok önemli.
  • Blok zincir teknolojisi, evrak yönetiminin dijital ortamlara aktarılabilmesini sağlıyor. Sözleşme, sigorta, gümrük işlemlerinin online ortamlarda kısa sürede tamamlanması maliyetlerin düşürülmesi ve zamandan tasarruf edilmesi için ideal bir yöntem. 
  • Radyo frekanslı tanımlama sistemi, uçtan uca görünürlük için gerekli. Takip edilebilirlik ve izlenebilirlik, süreçlerin geliştirilebilmesi için önem taşıyor. Lojistik sektöründe görünürlük, büyük bir rekabet avantajı sağlamakta.
  • Nesnelerin interneti ve depo yönetim sistemleri, stokların izlenebilmesi ve alan içi iş akışının kontrol edilebilmesi için kullanılıyor. Gerçek zamanlı stok ve ihtiyaç anında tedarik yönetimi maliyetlerin düşürülmesi için önemli. 
  • Artırılmış gerçeklik teknolojisi, lojistik süreçlerin önceden planlanmasını ve olası risklerin hesaplanmasını mümkün hale getiriyor. Simülasyon, planlanan değişikliklerin uygulanabilir olup olmadığını gösterdiği için stratejik kararların alınmasını kolaylaştırmada etkili bir yol. 

Lojistik 4.0 Kavramları Nelerdir?

Akıllı lojistik kavramı, teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda artık önemli bir strateji. Başarılı olmak isteyen şirketler taşımacılık faaliyetlerinde akıllı sistemlere yatırım yapmalı ve dijital araçları etkili şekilde kullanmalı.

Peki akıllı lojistik nedir? Akıllı lojistik kavramı 3 boyut kapsamında ele alınabilir. İlki yönetim boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Lojistik süreçlerinin tüm sistemlerle entegre edilmesi ve esnek şekilde yönetilmesi için dijitalleşme önem taşıyor. İkinci önemli unsur ise; malzeme akışı. Otomasyon, yapay zeka ve robotlar; depo alanının işlevsel şekilde kullanılmasını, malzeme akışı sırasında hata olasılığının en aza indirilmesini ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesini sağlıyor. Akıllı lojistik kavramının son boyutu ise, bilgi akışı olarak tanımlanıyor. RFID teknolojisi, gerçek zamanlı konum, ERP, depo yönetim sistemleri tek bir panel üzerinden bilgiye ulaşılmasını sağlıyor. Anında elde edilen veriler, uzmanlar tarafından işleniyor ve stratejik kararlarda kullanılıyor. 

Akıllı lojistik kavramının tüm boyutlarında başarıya ulaşmak ve taşımacılık faaliyetlerinin dijitalleşmesini sağlamak için kullanılan teknolojileri yakından incelemek önemli. Birlikte lojistik dünyasında oyunu değiştiren inovasyonları temel açıdan ele alalım.

RFID

Farklı sektörlerde kullanılan RFID, bilginin radyo frekans ile otomatik olarak elde edilmesidir. İzlenebilir ve şeffaflık açısından önemli bir yere sahip olan bu teknoloji, uçtan uca görünürlük sağlıyor. Taşımacılık sektöründe izlenebilirlik sağlayan teknolojiler önemli bir oyuncu.

GPS

Karayolu taşımacılığında araçların takip edilmesi için küresel konumlama sistemi önemli. Süre, zaman ve yer açısından verilerin anlık olarak elde edilmesi, saklanması, işlenmesi için kullanılan GPS, lojistik süreçlerin daha iyi yönetilmesini sağlıyor. Yük veren şirketlerin malzeme akışını güncel olarak izleyebilmesini sağlarken, şoförlerin alternatif yolları bulmasını ve güvenli sürüş deneyimi yaşamasını kolaylaştırıyor. 

Robotik Otomasyon

Geliştirilen sensör ve görüntüleme teknolojisi sayesinde robotik otomasyon, lojistik süreçlerin daha sorunsuz işlemesi için ideal. Nesnelerin interneti ve yapay zeka sayesinde manuel kullanıma alternatif bir yol sunan robotik otomasyon, lojistik faaliyetlerin daha az maliyetle gerçekleştirilmesini sağlıyor. Başlangıç maliyeti şirketlerin gözünü korkutsa da ilerleyen dönemlerde yüksek kazanç sunabiliyor.

İyileştirilmiş performans ve gelişmiş algılama yeteneğine sahip robotlar, insan gücünün sınırlarını zorlayan lojistik süreçlerde daha etkili sonuç veriyor. Depo alanı yönetimi ve sevkiyat öncesi işlemlerde yüksek performans gösterebiliyor.

Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik tabanlı sistemler, lojistik sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşların karar vermelerine yardımcı olabilmek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve gerçek zamanlı bilgi alabilmelerini sağlamak için önemli. Üç boyutlu grafik araçları ile oluşturulan modeller, stratejik kararların çok fazla maliyet gerektirmeden uygulanabilir olup olmadığının test edilmesini sağlıyor. 

Lojistik planlama ve faaliyetlerin uygulanma aşamasında yeni bir bakış açısı sunan artırılmış gerçeklik, başlangıç maliyeti gerektirse bile şirketlerin daha büyük giderlere karşı önlem almasına yardımcı oluyor. 

Lojistikte Dijitalleşmenin Önündeki Engeller

Lojistik, yurt içinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren karmaşık bir sektör. Karışık operasyonel süreçler ve stratejik planlamalar, dijitalleşmenin önünde birtakım engeller ortaya çıkarıyor. 

Bu engellerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Yatırım maliyetleri şirketlerin dijitalleşmesini engelleyen önemli faktörlerden biri. Teknolojik araçların temin edilmesi, altyapıların sistemlere entegre edilmesi ve çalışanların eğitilmesi gibi unsurlar başlangıç maliyeti gerektiriyor. 
  • Yetenekli ve güncel beceri seti sahibi çalışanların eksikliği, şirketlerin dijitalleşme süreçlerinin yavaş ilerlemesine neden oluyor. Sürekli öğrenme ve gelişime açık olma, gelecekte çalışanların sahip olması gereken en önemli özellikler. Dijitalleşme sürecinin başarılı olması için çalışanların nitelikli olması gerekiyor.
  • Doğru teknolojinin benimsenmesi ve çalışanlar tarafından kabul edilmesi büyük önem taşıyor. Lojistik süreçlerin iyi analiz edilmesi ve gereken dijitalleşme unsurlarının uygulanması kritik öneme sahip. Taşımacılık faaliyetlerinde fark yaratan teknolojik araçların, çalışanlar tarafından benimsenmesi ve aktif olarak kullanılması gerekiyor. Değişime direnç, bu noktada kırılması gereken bir önyargı. Uygun eğitimler ve çift yönlü iletişim, dijitalleşme sürecinin daha kolay ilerlemesine katkı sağlayabilir.
  • Veri güvenliği ve gizlilik ilkeleri, lojistik sektöründe dijitalleşmeyi engelleyen unsurlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Şirketlerin dijital araçlarla elde ettiği verileri güvenli şekilde saklaması ve etik ilkeler doğrultusunda kullanması önemli. Siber saldırılara karşı yüksek güvenlik önlemleri alınması kritik önem taşıyor. Bu riskler şirketlerin dijitalleşmeye mesafeli durmasına neden olabiliyor. 

Başarılı bir lojistik süreci için şirketler bu engelleri aşmak zorunda. Rekabet avantajı kazanmak isteyen firmalar bu zorlukları aşarken dijital partnerlerden destek alabilir. Yüksek maliyetlere katlanmak yerine dijital panel sistemi sunan lojistik partnerlerle iş birliği yapabilir. 

Dijitalleşen Lojistik Sektöründe Yük Veren Paneli

Dijitalleşen lojistik sektöründe temel nokta; veridir. Ulaştırma operasyonlarında otomasyon, dijital platformlar, bilgi ve belge aktarımı, akıllı ulaştırma altyapısı gibi tüm alanlar veriden besleniyor. Örnek vermek gerekirse; karayolu taşımacılığında rota optimizasyonunun manuel olarak yapılması neredeyse imkansız. Maliyetlerin düşürülmesi, sürücülerin yüksek performans göstermesi ve çevreye duyarlı bir taşımacılık anlayışının benimsenmesi için doğru rotaların anında tespit edilmesi gerekiyor. Dijitalleşme sürecini başarıyla sağlayan lojistik partnerler, rota optimizasyonunu teknolojik araçlarla sağlayarak zaman, yakıt ve sefer sayısından tasarruf ediyor. Bu tasarruf sayesinde yük veren markalara daha erişilebilir fiyatlar sunuluyor.

Kamion, yük verenler ile taşımacıları online platform üzerinden bir araya getiren yenilikçi bir vizyona sahip. Tek bir panel üzerinden kontrol sağlayan Kamion, lojistik süreçlerin izlenebilmesine yardımcı oluyor. Yük veren paneli sayesinde şirketlerin yük akışını tek bir noktadan takip edebilmesini mümkün hale getiriyor. Yüksek teknoloji altyapısına sahip olan Kamion yük veren paneli, yoğun e-posta ve telefon trafiğinden kurtulmanız için ideal. Taşınan yüklerin durumlarını, tesislere giriş çıkış saatlerini, faturaların kalemlerini, sevk irsaliyelerini ve faturalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Bu sayede yüksek verimlilik sağlayarak işinize daha iyi odaklanabilmeniz mümkün. Siz de panele üye olarak taşıma ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilir, lojistik süreçlerinizi güncel veriler doğrultusunda izleyebilirsiniz.

 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1017752

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2078312

Bu yazıyı paylaşmayı unutmayın!

yük tasiyanlar yük verenler
Hemen Başla