Kamion Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır. Ticari merkezi Esentepe Mah. Cevizli Güney Yanyol Cad. Lapishan No: 25 İç Kapı No: 170 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Kamion Lojistik Teknolojileri A.Ş. (kısaca “Kamion”) KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kamion tarafından sağlanan dijital lojistik hizmetleri kapsamında Kamion ve/veya iş ortakları ile çalışmakta olduğunuz veya temsilcisi bulunduğunuz ticari işletme arasındaki ticari anlaşma mucibince; Kamion tarafından işletilen mobil uygulamanın kullanımı ile ilgili olarak;

a.Uygulama hesabı açarken uygulama kullanıcısı ya da sair sıfatlarla paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, sürücü belgesi ön ve arka yüzü), iletişim bilgileriniz (telefon), ilgili ticari işlem fatura örneği, vergi levhası, psiko-teknik ve SRC belgesi, trafik sigortası, araç ruhsatı, kullanılan araç tipi (TIR, 10 teker kamyon, kırkayak kamyon vb.), araç plaka bilgileri ve bu kapsamdaki kişisel verileriniz,

b.Uygulamayı kullanmanız esnasında, her açılışta alınan enlem-boylam (lokasyon) verisi, uygulama kullanımı sırasındaki eylemleriniz dahilinde alınan lokasyon verisi, sevk irsaliyesi fotoğrafları, işlem güvenliği verileri (IP vb.) ve paylaşmışsanız profil fotoğrafı gibi kişisel verileriniz,

Kamion tarafından işlenebilecektir. Söz konusu kişisel verileriniz, anılan ticari anlaşma dahilindeki hizmet kapsamı, iş tanımı, yazılım, uygulama ve platform ürünlerinin sunulmasına yönelik hüküm ve koşullara uygun olarak üstlenilen edimlerin yerine getirilmesi, iletişim ve platform optimizasyonu amaçlarıyla işlenmektedir.

Kamion mobil uygulaması ile Kamion’a aktarılan yukarıda sayılan kişisel verileriniz, söz konusu ticari anlaşma kapsamındaki edimlerin ifası ile bağıntılı olduğu ölçüde, ilgili özel hukuk kişileri ve iş ortakları (örn. yük veren firmalar, tedarikçiler, teknoloji çözüm ortakları vb.) ile de KVKK hükümlerine uygun olarak ve kişisel verilerin aktarılma şartları ile amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Kamion, sunmakta olduğu dijital platform hizmetinin gereği gibi ifası açısından zorunluluk teşkil etmesi halinde kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan bulut tabanlı ve sair sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (e) bendindeki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik olarak işlenmektedir.

KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Kamion’a yazılı olarak ya da tebliğde açıklanan diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Kamion

2021 Kamion Lojistik Teknolojileri A.Ş.